Course code ECN372

Emneansvarlige: Knut Einar Rosendahl
Medvirkende: Arild Einar Bjørn Angelsen, Ståle Navrud, Therese Dokken, Christen Svenn Jensen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset består av to hovedtemaer: i) DET GLOBALE KLIMAREGIMET OG KLIMAFORHANDLINGENE. Her diskuterer vi hva som påvirker de globale klimaforhandlingene, og vurderer de ulike alternativene som diskuteres. Følgengde tema vil bli belyst: 1. Skadekostnader av klimaendringer - hvordan verdsette framtidige skader, og hvordan behandle risiko og usikkerhet? 2. Hovedprinsipper for et globalt klimaregime - utslippskvoter, global karbonavgift etc. 3. Rettferdig fordeling av utslippsforpliktelser mellom land. 4. Klimaspillet - hva skjer ved forhandlingsbordet og i korridorene? 5. Norges rolle i klimaforhandlingene. ii) NASJONAL KLIMAPOLITIKK. 1. Virkemidler for å redusere klimautslipp i Norge og EU. 2. Klima- og teknologipolitikk. 3. Karbonlekkasje som følge av nasjonal klimapolitikk. 4. Virkemidler for å implementere REDD (reduserte utslipp fra avskogning) i utviklingsland.
Læringsutbytte:
Kurset gir studentene innsikt i miljøøkonomi og spillteori, anvendt på internasjonale klimaforhandlinger og utforming av klimapolitikk. Målet er å vise hvordan økonomisk metodikk kan gi innsikt i dagens klimadebatt, og brukes til å vurdere aktuelle politikkalternativer. Selv om kombinasjonen av teori og anvendelse er fokusert på klimaproblemet, vil den metodiske delen av kurset også være nyttig for mange andre miljøspørsmål.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger inkl. gjesteforelesere. Tre obligatoriske diskusjonsnotater og presentasjon av en av disse for klassen
Læringsstøtte:
Noe veiledning knyttet til skriving av diskusjonsnotater
Pensum:
Utvalgte tidsskriftartikler og bokkapitler
Forutsatte forkunnskaper:
ECN 210 eller tilsvarende kurs i mikroøkonomi. ECN170 (eller ECN270) eller tilsvarende kurs i miljø- og ressursøkonomi.
Anbefalte forkunnskaper:
ECN270, ECN 371 eller et tilsvarende kurs i miljøregulering/virkemidler i miljøpolitikken; samt ECN 271 eller tilsvarende kurs i nytte-kostnadsanalyse/samfunnsøkonomisk prosjektvurdering
Obligatorisk aktivitet:
To obligatoriske forelesninger (med egen og andre studenters presentasjoner). Tre innleverte diskusjonsnotater. Obligatoriske aktiviteter er gyldig til neste gang emnet tilbys.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen. Karakteren bestemmes basert på tre innleverte diskusjonsnotater, presentasjon av en av disse på forelesning og muntlig eksamen. Diskusjonsnotatene, presentasjonen og eksaminering av et diskusjonsnotat under eksamen teller totalt 50%, mens resten av muntlig eksamen teller 50%.
Sensor:
Ekstern sensor på muntlig eksamen
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN370: 10 stp.
Undervisningstid:
34-36 timer (inkl. presentasjoner av diskusjonsnotater)
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått