Course code ECN372

ECN372 Klimaøkonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Knut Einar Rosendahl
Medvirkende: Arild Einar Bjørn Angelsen, Ståle Navrud, Therese Dokken, Christen Svenn Jensen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset består av to hovedtemaer: i) DET GLOBALE KLIMAREGIMET OG KLIMAFORHANDLINGENE. Her diskuterer vi hva som påvirker de globale klimaforhandlingene, og vurderer de ulike alternativene som diskuteres. Følgengde tema vil bli belyst: 1. Skadekostnader av klimaendringer - hvordan verdsette framtidige skader, og hvordan behandle risiko og usikkerhet? 2. Hovedprinsipper for et globalt klimaregime - utslippskvoter, global karbonavgift etc. 3. Rettferdig fordeling av utslippsforpliktelser mellom land. 4. Klimaspillet - hva skjer ved forhandlingsbordet og i korridorene? 5. Norges rolle i klimaforhandlingene. ii) NASJONAL KLIMAPOLITIKK. 1. Virkemidler for å redusere klimautslipp i Norge og EU. 2. Klima- og teknologipolitikk. 3. Karbonlekkasje som følge av nasjonal klimapolitikk. 4. Virkemidler for å implementere REDD (reduserte utslipp fra avskogning) i utviklingsland.
Læringsutbytte:
Kurset gir studentene innsikt i miljøøkonomi og spillteori, anvendt på internasjonale klimaforhandlinger og utforming av klimapolitikk. Målet er å vise hvordan økonomisk metodikk kan gi innsikt i dagens klimadebatt, og brukes til å vurdere aktuelle politikkalternativer. Selv om kombinasjonen av teori og anvendelse er fokusert på klimaproblemet, vil den metodiske delen av kurset også være nyttig for mange andre miljøspørsmål.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger inkl. gjesteforelesere. Tre obligatoriske diskusjonsnotater og presentasjon av en av disse for klassen
Læringsstøtte:

Noe veiledning knyttet til skriving av diskusjonsnotater
Pensum:
Utvalgte tidsskriftartikler og bokkapitler
Forutsatte forkunnskaper:
ECN 210 eller tilsvarende kurs i mikroøkonomi. ECN170 (eller ECN270) eller tilsvarende kurs i miljø- og ressursøkonomi.
Anbefalte forkunnskaper:
ECN 371 eller et tilsvarende kurs i miljøregulering/virkemidler i miljøpolitikken; samt ECN 271 eller tilsvarende kurs i nytte-kostnadsanalyse/samfunnsøkonomisk prosjektvurdering
Obligatorisk aktivitet:
Tre diskusjonsnotater og presentasjon av en av disse for klassen. Tre obligatoriske forelesninger.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen. Karakteren bestemmes basert på diskusjonsnotatene, presentasjonen og eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor på muntlig eksamen
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN370: 10 stp.
Undervisningstid:
34-36 timer (inkl. presentasjoner av diskusjonsnotater)
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått