Course code ECN372

Emneansvarlige: Knut Einar Rosendahl
Medvirkende: Therese Dokken, Ståle Navrud, Arild Einar Bjørn Angelsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset består av to hovedtemaer: i) DET GLOBALE KLIMAREGIMET OG KLIMAFORHANDLINGENE. Her diskuterer vi hva som påvirker de globale klimaforhandlingene, og vurderer de ulike alternativene som diskuteres. Følgengde tema vil bli belyst: 1. Skadekostnader av klimaendringer - hvordan verdsette framtidige skader, og hvordan behandle risiko og usikkerhet? 2. Hovedprinsipper for et globalt klimaregime - utslippskvoter, global karbonavgift etc. 3. Rettferdig fordeling av utslippsforpliktelser mellom land. 4. Klimaspillet - hva skjer ved forhandlingsbordet og i korridorene? 5. Norges rolle i klimaforhandlingene. ii) NASJONAL KLIMAPOLITIKK. 1. Virkemidler for å redusere klimautslipp i Norge og EU. 2. Klima- og teknologipolitikk. 3. Karbonlekkasje som følge av nasjonal klimapolitikk. 4. Virkemidler for å implementere REDD (reduserte utslipp fra avskogning) i utviklingsland.
Læringsutbytte:
Kurset gir studentene innsikt i miljøøkonomi og spillteori, anvendt på internasjonale klimaforhandlinger og utforming av klimapolitikk. Målet er å vise hvordan økonomisk metodikk kan gi innsikt i dagens klimadebatt, og brukes til å vurdere aktuelle politikkalternativer. Selv om kombinasjonen av teori og anvendelse er fokusert på klimaproblemet, vil den metodiske delen av kurset også være nyttig for mange andre miljøspørsmål.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger inkl. gjesteforelesere. Obligatorisk gruppevis semesteroppgave og presentasjon av denne
Læringsstøtte:
Seminarer
Pensum:
Utvalgte tidsskriftartikler
Forutsatte forkunnskaper:
ECN 210 eller tilsvarende kurs i mikroøkonomi
Anbefalte forkunnskaper:
ECN 371 eller et tilsvarende kurs i miljøregulering/virkemidler i miljøpolitikken; samt ECN 170 (eller ECN 270) og ECN 271 eller tilsvarende kurs i miljø- og ressursøkonomi og nytte-kostnadsanalyse/samfunnsøkonomisk prosjektvurdering
Obligatorisk aktivitet:
Gruppevis semesteroppgave og presentasjon av denne.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen. Karakteren bestemmes basert på semesteroppgaven, presentasjon av denne, og eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor på muntlig eksamen
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN370: 10 stp.
Undervisningstid:
34-36 timer (inkl. presentasjoner av semesteroppgaver) + veiledning av semesteroppgave
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått