Course code ECN320

ECN320 Makroøkonomi III

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Roberto Javier Garcia
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2019-2020
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset skal legge vekt på makroøkonomi I det åpne markedet, særlig ekstern ubalanser I betalingsbalansen, internasjonal kapitalmobilitet, valutakurser or valutakursregimer (inkludert optimale valutaområder). Generell likevektsanalyse vil også bli omtalt for å dekke forholdet mellom ulike makroøkonomiske variable (samlet etterspørsel, produksjon, rente, valutakurser, inflasjon, osv.). Alle kurs info ligger på: http://arken.nmbu.no/~robega/ECN320/index.htm
Læringsutbytte:
Studentene skall kunne bruke økonomiske modeller for å analysere konsekvensene av makroøkonomiske ubalanser som føle av endringer I makroøkonomiske variable (samlet etterspørsel, produksjon utbytte, rentenivå, valutakurs, inflasjon, osv.) og makroøkonomisk politikk (finanspolitikk og pengepolitikk).Kurset skal stimulere interessen for dagens samfunnsøkonomiske problemstillinger, gi større forståelse for dagens pengepolitiske or finansielle hendelser på internasjonalt scene, og en forståelse for modeller som bidrar til å forklare slike situasjoner.
Læringsaktiviteter:

1. Selvstudium

2. Forelesninger

3. Gruppe eller individuelle oppgaver og presentasjon av resultatene. 

Læringsstøtte:
Lærer har treffetid, og kan kontaktes i forbindelse med faglige emner og aktiviteter.
Pensum:
Krugman, Obstfeld and Melitz, International Economics: Theory and Policy, Pearson Education Limited, ISBN 10:1-292-01955-7. Pluss et utvalg av bokkapitler og artikler. Appleyard and Field, International Economics, McGraw-Hill, ISBN 0-07-231514-8. Pensumliste deles ut ved semesterstart. Alle kursinfo ligger på:  http://arken.nmbu.no/~robega/ECN320/index.htm
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor i økonomi eller et mellomkurs i makroøkonomi på nivå med ECN222 Makroøkonomi II. Bachelor kurs i internasjonal økonomi kan bli nyttig.
Obligatorisk aktivitet:
Det er 2-3 gruppeøvelser i klassetime. Studenter kan jobbe individuelt eller i utvalgte grupper. Presentasjon av oppgaven/ eller en kort skriftlig rapport kan kreves. Det er obligatorisk deltagelse øvelser. For de som velger å jobbe individuelt kan oppgavene og svar på spørsmål sendes inn for godkjenning. Obligatorisk aktivitet er gyldig i det semesteret emnet tas og påfølgende semester.
Vurderingsordning:
En skriftlig eksamen (3 timer) teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor kontrollerer pensum, eksamensoppgaver og sensorveiledning.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
3-4 timer per dag forelesninger og øvinger. møtes 8 ganger med en gjennomsgangssesjon
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer