Course code ECN320

ECN320 Makroøkonomi III

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Roberto Javier Garcia
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Siste gang: 2019H
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset skal legge vekt på makroøkonomi I det åpne markedet, særlig ekstern ubalanser I betalingsbalansen, internasjonal kapitalmobilitet, valutakurser or valutakursregimer (inkludert optimale valutaområder). Generell likevektsanalyse vil også bli omtalt for å dekke forholdet mellom ulike makroøkonomiske variable (samlet etterspørsel, produksjon, rente, valutakurser, inflasjon, osv.).
Læringsutbytte:
Studentene skall kunne bruke økonomiske modeller for å analysere konsekvensene av makroøkonomiske ubalanser som føle av endringer I makroøkonomiske variable (samlet etterspørsel, produksjon utbytte, rentenivå, valutakurs, inflasjon, osv.) og makroøkonomisk politikk (finanspolitikk og pengepolitikk).Kurset skal stimulere interessen for dagens samfunnsøkonomiske problemstillinger, gi større forståelse for dagens pengepolitiske or finansielle hendelser på internasjonalt scene, og en forståelse for modeller som bidrar til å forklare slike situasjoner.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Gruppe eller individuelle oppgaver. Seminarer.
Læringsstøtte:
Lærer har treffetid, og kan kontaktes i forbindelse med faglige emner og aktiviteter.
Pensum:
Fra Appleyard and Field, International Economics, McGraw-Hill, ISBN 0-07-231514-8 til Krugman, Obstfeld and Melitz, International Economics: Theory and Policy, Pearson Education Limited, ISBN 10:1-292-01955-7. Pluss et utvalg av bokkapitler og artikler. Pensumliste deles ut ved semesterstart. Alle kursinfo liger på:  http://arken.nmbu.no/~robega/ECN320/index.htm
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor i økonomi eller et mellomkurs i makroøkonomi på nivå med ECN222 Makroøkonomi II. Bachelor kurs i internasjonal økonomi kan bli nyttig.
Anbefalte forkunnskaper:
ECN302 Matematikk for økonomer
Obligatorisk aktivitet:
Collection of macroeconomic indicators for country casework in groups. Presentation of collected data. Exercise problem sets to be worked in groups or individually.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 timer (100%)
Sensor:
Ekstern sensor kontrollerer pensum, eksamensoppgaver og sensorveiledning.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
4 timer per uke forelesninger og øvinger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått