Course code ECN320

ECN320 Makroøkonomi III

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Roberto Javier Garcia
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset skal legge vekt på makroøkonomi I det åpne markedet, særlig ekstern ubalanser I betalingsbalansen, internasjonal kapitalmobilitet, valutakurser or valutakursregimer (inkludert optimale valutaområder). Generell likevektsanalyse vil også bli omtalt for å dekke forholdet mellom ulike makroøkonomiske variable (samlet etterspørsel, produksjon, rente, valutakurser, inflasjon, osv.).
Læringsutbytte:
Studentene skall kunne bruke økonomiske modeller for å analysere konsekvensene av makroøkonomiske ubalanser som føle av endringer I makroøkonomiske variable (samlet etterspørsel, produksjon utbytte, rentenivå, valutakurs, inflasjon, osv.) og makroøkonomisk politikk (finanspolitikk og pengepolitikk).Kurset skal stimulere interessen for dagens samfunnsøkonomiske problemstillinger, gi større forståelse for dagens pengepolitiske or finansielle hendelser på internasjonalt scene, og en forståelse for modeller som bidrar til å forklare slike situasjoner.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Individuelle oppgaver. Seminarer.
Læringsstøtte:
Lærer har treffetid, og kan kontaktes i forbindelse med faglige emner og aktiviteter.
Pensum:
Romer, D. (2012): Advanced Macroeconomics (utvalgte deler) pluss et utvalg av bokkapitler og artikler. Pensumliste deles ut ved semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor i økonomi eller et mellomkurs i makroøkonomi på nivå med ECN222.
Anbefalte forkunnskaper:
ECN302 Matematikk for økonomer.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 timer (100%)
Sensor:
Ekstern sensor kontrollerer pensum, eksamensoppgaver og sensorveiledning.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
4 timer per uke forelesninger og øvinger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått