Course code ECN320

ECN320 Makroøkonomi III

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Ragnar Arnljot Øygard
Medvirkende: Joachim Minge Thøgersen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset er delt i følgende hoveddeler: - Økonomisk vekst. - Forholdet mellom økonomisk vekst og utvikling. - Fattigdom og ulikhet. - Stabiliseringspolitikk. - Aktuelle temaer.
Læringsutbytte:
Studenten skal kunne anvende: - Makroøkonomiske modeller for å analysere stabilisering av den økonomiske utvikling og økonomsk vekst og utvikling på lengre sikt. Emnet skal også stimulere til: samfunnsengasjement og analytisk holdning.
Læringsaktiviteter:
- Forelesninger. - Individuelle oppgaver. - Seminarer
Læringsstøtte:
Lærer har treffetid, og kan kontaktes i forbindelse med faglige emner og aktiviteter.
Pensum:
Romer, D. (2012): Advanced Macroeconomics (utvalgte deler) pluss et utvalg av bokkapitler og artikler. Pensumliste deles ut ved semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor i økonomi eller et mellomkurs i makroøkonomi på nivå med ECN222.
Anbefalte forkunnskaper:
ECN302 Matematikk for økonomer
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen (3,5 timer), teller 100 %
Sensor:
Ekstern sensor kontrollerer pensum, eksamensoppgaver og sensorveiledning
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
4 timer per uke forelesninger og øvinger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått