Course code ECN320

ECN320 Makroøkonomi III

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Joachim Minge Thøgersen
Medvirkende: Ragnar Arnljot Øygard
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset er delt i følgende hoveddeler: - Økonomisk vekst - Forholdet mellom økonomisk vekst og utvikling - Fattigdom og ulikhet - Stabiliseringspolitikk - Aktuelle tema
Læringsutbytte:
Studenten skal kunne anvende: - makroøkonomiske modeller for å analysere stabilisering av den økonomiske utvikling og økonomsk vekst og utvikling på lengre sikt. Emnet skal også stimulere til: samfunnsengasjement og analytisk holdning.
Læringsaktiviteter:
- Forelesninger. - Individuelle oppgaver. - Seminarer
Pensum:
Romer, D. (2012): Advanced Macroeconomics (utvalgte deler) pluss et utvalg av bokkapitler og artikler. Pensumliste deles ut ved semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor i økonomi eller et mellomkurs i makroøkonomi på nivå med ECN220/ECN222.
Anbefalte forkunnskaper:
ECN302 Matematikk for økonomer
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen (3,5 timer), teller 100 %
Sensor:
Ekstern sensor kontrollerer pensum, eksamensoppgaver og sensorveiledning
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:

Undervisningstid:
4 timer per uke forelesninger og øvinger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått