Detaljer om emnet ECN320

ECN320 Makroøkonomi III

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Roberto Javier Garcia
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Kurset skal legge vekt på makroøkonomi I det åpne markedet, særlig ekstern ubalanser I betalingsbalansen, internasjonal kapitalmobilitet, valutakurser or valutakursregimer (inkludert optimale valutaområder). Generell likevektsanalyse vil også bli omtalt for å dekke forholdet mellom ulike makroøkonomiske variable (samlet etterspørsel, produksjon, rente, valutakurser, inflasjon, osv.). Alle kurs info ligger på: http://arken.nmbu.no/~robega/ECN320/index.htm
Læringsutbytte:
Studentene skall kunne bruke økonomiske modeller for å analysere konsekvensene av makroøkonomiske ubalanser som føle av endringer I makroøkonomiske variable (samlet etterspørsel, produksjon utbytte, rentenivå, valutakurs, inflasjon, osv.) og makroøkonomisk politikk (finanspolitikk og pengepolitikk).Kurset skal stimulere interessen for dagens samfunnsøkonomiske problemstillinger, gi større forståelse for dagens pengepolitiske or finansielle hendelser på internasjonalt scene, og en forståelse for modeller som bidrar til å forklare slike situasjoner.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Gruppe eller individuelle oppgaver. 
Læringsstøtte:
Lærer har treffetid, og kan kontaktes i forbindelse med faglige emner og aktiviteter.
Pensum:
Krugman, Obstfeld and Melitz, International Economics: Theory and Policy, Pearson Education Limited, ISBN 10:1-292-01955-7. Pluss et utvalg av bokkapitler og artikler. Appleyard and Field, International Economics, McGraw-Hill, ISBN 0-07-231514-8. Pensumliste deles ut ved semesterstart. Alle kursinfo ligger på:  http://arken.nmbu.no/~robega/ECN320/index.htm
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor i økonomi eller et mellomkurs i makroøkonomi på nivå med ECN222 Makroøkonomi II. Bachelor kurs i internasjonal økonomi kan bli nyttig.
Anbefalte forkunnskaper:
ECN302 Matematikk for økonomer
Obligatorisk aktivitet:
Det er to gruppeøvelser i klassen. Studenter kan jobbe individuelt eller i utvalgte grupper. I tillegg er det en oppgave som tar fokus i et tema og samling av makroøkonomiske indikatorer for et land. Presentasjon av oppgaven/ eller en kort skriftlig rapport skal leveres.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fått ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Skriftlig eksamen, 3 timer (100%)

Sensor:
Ekstern sensor kontrollerer pensum, eksamensoppgaver og sensorveiledning.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
3-4 timer per uke forelesninger og øvinger. møtes 5-7 ganger med en gjennomsgangssesjon
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått