Course code ECN311

ECN311 Microeconomics III

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Kyrre Rickertsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset dekker emner fra tidligere kurs i mikroøkonomi i mer detalj og ved bruk av matematiske metoder. Spesiell vekt er lagt på dualitetsteori. Tematisk så dekkes konsumentteori, velferdsmål i konsumentteorien, produsentteori og atferd under risiko.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal kunne:

- Utlede grunnleggende resultater i produsent- og konsumentteorien ved bruk av dualitetsteori 

- Utlede økonomiske velferdsmål

- Forventet nytteteori for valg under usikkerhet

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

- Formulere og løse forskbare økonomiske problemer basert på mikroøkonomisk teori

- Gjennomføre mikroøkonomiske analyser basert på funksjonelle former som er vanlig brukt i anvendt økonomi

- Beregne ulike velferdsmål basert på mikroøkonomisk teori 

- Utføre komparativ statikk ved hjelp av parametriske og ikke-parametriske metoder

Generell kompetanse

- Utvikle kunnskap som gjør det mulig å følge økonomiske resonnementer i rapporter og artikler innen anvendt økonomi 

- Utvikle kunnskap som gjør det mulig å bruke økonomiske resonnementer i eget arbeid med kurs i anvendt økonomi og masteroppgaven

- Utvikle kunnskap som gjør det mulig å oppdage logiske feil i økonomiske resonnementer og analyser

- Utvikle en økonomisk tenkemåte basert på analytisk. logisk og kritisk tenkning

Læringsaktiviteter:
Campusundervisning uten strømming. Kurset består av forelesninger, øvinger og selvstudier. Selvstudier i form av oppgaveløsning og arbeid med læreboka er viktige deler av kurset. Studentene oppfordres til å jobbe i grupper med oppgavesettene, men det må leveres individuelle besvarelser. Det er viktig å starte med aktivitetene når semesteret starter.
Læringsstøtte:

Dere kan lage en avtale om møte med foreleser ved å sende en e-post til foreleser.

Det vil være øvinger med hjelpelærer.

Pensum:
  • Hal R. Varian. Microeconomic Analysis, third edition, Norton, 1992.
  • Forelesningsnotater.

Læreboken kan endres.

Forutsatte forkunnskaper:
Mikroøkonomisk teori på nivå med ECN210 Mikroøkonomi II: konsument, produsent, marked og velferd og matematikk på nivå med ECN302 Matematikk for økonomer.
Anbefalte forkunnskaper:
Mellomkurs i økonomi som for eksempel ECN211.
Obligatorisk aktivitet:
Fem oppgavesett må leveres og være godkjent innen tidsfristene for å kunne ta skriftlig eksamen. Godkjente oppgavesett er gyldig i året de er innlevert og året etter.
Vurderingsordning:
En skriftlig eksamen 3,5 timer som teller 100%. Karakter A-F.
Sensor:
Ekstern sensor vil gå gjennom opplegget for skriftlig eksamen.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
250 timer. Omtrent 50 timer brukes på forelesninger og organiserte øvinger. 200 timer til ustrukturert arbeid.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Det er fire timer forelesninger og øvinger per uke. Omtrent 60% av tiden er forelesninger og omtrent 40% av tiden er øvinger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer