Course code ECN305

ECN305 Forskningsmetode i samfunnsøkonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Arild Einar Bjørn Angelsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Emnets innhold:
Kurset vil inneholde følgende tema: - Hvordan finne forskbare problemstillinger. - Hvordan skrive et prosjektforslag. - Generelle skriveregler i vitenskapelig forfatterskap. - Feltstudie-metoder. - Survey metodikk, inkludert sampling, spørreskjema-utforming og analyse. - Sekundær data. - Eksperimentelle metoder. - Impact studier. - Introduksjon til STATA. - Introduksjon til litteratursøk.
Læringsutbytte:

Studentene skal skrive en prosjektbeskrivelse. Dette krever at de:

  • Viser at de har oversikt over kunnskapsstatus på det tema de har valgt.
  • Kan bruke eksisterende kunnskap for å utvikle forskbare problemstillinger og hypoteser.
  • Kan identifisere relevante kilder til data, enten eksisterende eller gjennom plan for egen datainnsamling.
  • Viser at de har innsikt i hvordan data kan bearbeides og analyseres.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Presentasjoner med diskusjoner, og svare på kommentarer fra medstudenter og foreleser. Individuell veiledning ved utarbeiding av prosjektforslag for masteroppgaven.
Læringsstøtte:
Studentene vil bli tildelt en veilederformasteroppgaven. Veilderen vil diskutere tema foroppgaven og gi veiledning underutformingen av prosjektforslaget.
Pensum:
Utvalgte tidsskriftartikler og bokkapitler.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper i økonomisk teori og metode, som ECN212 Mikroøkonomi or ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd/211 Mikroøkonomi II - Institusjoner, spill og markedssvikt og ECN222 Makroøkonomi II, ECN201 Økonometri.
Obligatorisk aktivitet:
To obligatoriske aktiviteter: (1) Innlevering av foreløpig utkast til forskningsprosjekt. (2) Innlevering av øving i Stata. Obligatorisk aktiviteter er gyldige til neste gang emnet tilbys. 
Vurderingsordning:
En semesteroppgave (prosjektforslag) gitt før slutten av forelesningsperioden teller 100% av karakteren (bestått/ikke-bestått). Ingen konteeksamen.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser. Interne sensorer vurderer semesteroppgaven.
Merknader:

Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.

Kurset gir en innføring i forskningsmetoder som er relevante for masteroppgaven. Det er spesielt nyttig for studenter som planlegger å samle egne data, men det dekker også forskningsmetoder mer generelt. Prosjektbeskrivelsen vil være første steg i arbeidet med masteroppgaven.

Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
I løpet av de seks første ukene av semestret: 2x2 timer per uke.
Eksamensdetaljer: Oppgave: Bestått/ Ikke bestått