Course code ECN305

ECN305 Forskningsmetode i samfunnsøkonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ragnar Arnljot Øygard
Medvirkende: Arild Einar Bjørn Angelsen, Frode Alfnes, Ståle Navrud
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset vil inneholde følgende tema: - Hvordan finne forskbare problemstillinger - Hvordan skrive et prosjektforslag - Generelle skriveregler i vitenskapelig forfatterskap - Feltstudie-metoder - Survey metodikk, inkludert sampling, spørreskjema-utforming og analyse - Impact studier - Introduksjon til STATA. - Introduksjon til litteratursøk.
Læringsutbytte:
Studentene skal skrive en prosjektbeskrivelse. Dette krever at de: - viser at de har oversikt over kunnskapsstatus på det tema de har valgt. - kan bruke eksisterende kunnskap for utvikle forskbare problemstillinger og hypoteser. - kan identifisere relevante kilder til data, enten eksisterende eller gjennom plan for egen datainnsamling. - viser at de har innsikt i hvordan data kan bearbeides og analyseres.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og presentasjoner med gruppediskusjoner. Individuell veiledning ved utarbeiding av prosjektforslag.
Læringsstøtte:
Studentene vil bli tildelt en veilederformasteroppgaven. Veilderen vil diskutere tema foroppgaven og gi veiledning underutformingen av prosjektforslaget.
Pensum:
Utvalgte journalartikler og bokkapitler
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper i økonomisk teori og metode, som ECN212 Microeconomics or ECN210/211 Microeconomics II and ECN222 Economics II, ECN201 Econometrics
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av foreløpig utkast til foskningsprosjekt.  Innlevering av øving i Stata
Vurderingsordning:
En semesteroppgave (prosjektforslag ) skal leveres i april og teller 100% av karakteren (bestått/ikke-bestått)
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser. Interne sensorer vurderer semesteroppgaven.
Merknader:
Kurset gir en innføring i forskningsmetoder som er relevante for masteroppgaven. Det er spesielt nyttig for studenter som planlegger å samle egne data, men det dekker også forskningsmetoder mer generelt. Prosjektbeskrivelsen vil være første steg i arbeidet med masteroppgaven.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger og grupper: 24 timer. Individuell veiledning: 2 timer. Skrive prosjektforslag: 104 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN 351, 5 ECTS. Samme reduksjon for andre tilsvarende kurs.
Undervisningstid:
I løpet av de seks første ukene av semestret: 2x2 timer per uke. Prosjektforslag leveres i april.
Eksamensdetaljer: Oppgave: Bestått / Ikke bestått