Course code ECN263

ECN263 Matvaremarkeder og politikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Eystein Ystad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.
Første gang: Studieår 2014-2015
Undervises hvor?: Nettstudier
Emnets innhold:

Trenger du mer innsikt i økonomiske og politiske faktorer som påvirker matvaremarkedet gjennom hele verdikjeden? Dette kurset gir en innføring i systemene, analyserer påvirkningsfaktorer og vurderer fremtidsperspektiver.

  • Verdikjeder i matmarkedet: Ulike horisontale og vertikale strukturer, ulike eierskap (samvirke, annet), makt og konkurranse, vertikal koordinering og integrasjon; strategisk posisjonering og konkurransefordeler i matindustrien. 
  • Matsektoren som næringsmiljø: Skalafordeler og samspilleffekter (klyngeeffekter) i matsektoren, marint og jordbruksbasert, innovasjon og innovasjonssystemer. Utviklingen i norsk matsektor, status og utviklingstrekk i lys av internasjonal matvareøkonomi. 
  • Matsektorpolitikk: Samfunnsøkonomisk verdiskaping og konkurranseevne, argumenter for offentlig regulering; Mattrygghet, matvaresikkerhet, handelspolitikk og intellektuelle rettigheter. 
Læringsutbytte:
Studentene kjenner analyseverktøy for struktur, konkurranseforhold og reguleringer i verdikjedene for matvarer, har innsikt i sentral virkemidler for regulering av norsk matsektor (importvern, konkurransepolitikk, markedsordninger), og kan drøfte strategisk posisjonering (markedssegmenter, produktutvikling, merkevarebygging, forretningssystem mm.), og reguleringsbehov i matvaresektoren.
Læringsaktiviteter:

Forelesninger på campus (Rom U120) som blir streamet, slik at det er mulig å følge emnet via nett. Forelesningene vil bli tatt opp og lagt ut i læringsplattformen Canvas.

Det er krav om deltakelse på undervisningen, enten fysisk i klasserommet eller digitalt via streaming. Ved eventuelt forfall til en forelesning kan kravet om deltakelse oppfylles ved å gå gjennom opptaket i ettertid, etter avtale med foreleser.

Læringsstøtte:
Aktiv deltagelse under forelesningene kan antas å ha vesentlig betydning for læringsutbytte. Det samme har selvstendig arbeid med eksempler på mulige eksamensoppgaver, i tillegg til arbeid med oppgitt pensum. Foreleser er tilgjengelig etter forelesninger og kan også kontaktes i forkant av undervisningen og før eksamen.
Pensum:
Pensumoversikt blir tilgjengelig på Canvas innen kursstart. 
Forutsatte forkunnskaper:

Grunnleggende kunnskap i mikroøkonomi, tilsvarende ECN110.

Anbefalte forkunnskaper:
Noe kjennskap til landbrukspolitikk, tilsvarende ECN260 Landbrukspolitikk.
Obligatorisk aktivitet:

Det er krav om deltakelse på undervisningen, enten fysisk i klasserommet eller digitalt via streaming. Ved eventuelt forfall til en forelesning kan kravet om deltakelse oppfylles ved å gå gjennom opptaket i ettertid, etter avtale med foreleser.

Det kan søkes om å få gå opp til eksamen på grunnlag av godkjent fremmøte tidligere år. 

Vurderingsordning:

Emnet avsluttes med en 3,5-timers digital skriftlig hjemmeeksamen som teller 100%.

Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser. 
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:

9 forelesninger hver på 3 timer. Undervisningsstart er onsdag 1. juni kl. 9.15.

Det er undervisning fra kl. 9.15-12.00 følgende dager: 1.juni, 2. juni, 3. juni, 7. juni, 8. juni, 9. juni, 13. juni, 14. juni og 15. juni.

Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer