Course code ECN263

ECN263 Matvaremarkeder og politikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ivar Fredrik Pettersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
  • Verdikjeder i matmarkedet: Ulike horisontale og vertikale strukturer, ulike eierskap (samvirke, annet), makt og konkurranse, vertikal koordinering og integrasjon; strategisk posisjonering og konkurransefordeler i matindustrien. 
  • Matsektoren som næringsmiljø: Skalafordeler og samspilleffekter (klyngeeffekter) i matsektoren - marint og jordbruksbasert, innovasjon og innovasjonssystemer. Utviklingen i norsk matsektor, status og utviklingstrekk i lys av internasjonal matvareøkonomi. 
  • Matsektorpolitikk: Samfunnsøkonomisk verdiskaping og konkurranseevne, argumenter for offentlig regulering; Mattrygghet, matvaresikkerhet, handelspolitikk og intellektuelle rettigheter. 
Læringsutbytte:
Studentene skal ha kunnskap om analyseverktøy for struktur, konkurranseforhold og reguleringer i verdikjedene for matvarer, og ferdigheter i analyse av strategisk posisjonering (markedssegmenter, produktutvikling, merkevarebygging, forretningssystem mm.) i matvaresektoren. 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gjesteforelesninger, klassediskusjoner, individuelle litteraturstudier og frivillig kollokviearbeid. 
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensumoversikt blir tilgjengelig på Fronter innen kursstart. 
Forutsatte forkunnskaper:
Mikroøkonomi (ECN110)
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk fremmøte på samlingene.
Vurderingsordning:
Hjemmeeksamen 36 timer
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser. 
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått