Course code ECN260

ECN260 Landbrukspolitikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Gregers Normann Aanesland, Sigurd Henning Rysstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet er bygd opp av flere temadeler: Oversikt over system, mål og virkemidler. Analyse av sentrale virkemidler. Historisk utvikling av politikken. Aktuelle landbrukspolitiske problemstillinger som f.eks.: EØS, EU, WTO og evt. endringer i norsk landbrukspolitikk.
Læringsutbytte:
Hensikten med kurset er å gi en bred innføring i landbrukspolitiske emner. Kurset gir (a) en oversikt over det norske landbrukspolitiske styringssystem, mål og virkemidler, (b) en analyse av sentrale virkemidler (anvendt mikroøkonomisk teori), (c) en oversikt over den historiske utvikling av norsk landbrukspolitikk og (d) aktuelle tema som kan variere fra år til år (eks. landbrukspolitikken i EU, WTO-forhandlinger, forslag om endringer i landbrukspolitikken etc.)
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, klassediskusjoner, individuelle litteraturstudier og gruppeoppgaver med presentasjon i plenum.
Læringsstøtte:
https://athene.umb.no/emner/pub/ECN260/260Framdrift.htm
Pensum:
Se: https://athene.umb.no/emner/pub/ECN260/260Framdrift.htm
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper i mikroøkonomi tilsvarende ECN110.
Obligatorisk aktivitet:
For å kunne avlegge eksamen må du få godkjent en prosjektoppgave (gruppearbeid) på tildelt tema. Prosjektoppgaven skal  presenteres i plenum.  Prosjektoppgave og presentasjon bedømmes stått/ikke stått. Obligatoriske aktiviteter er gyldig ved kontinuasjonseksamen men må tas på nytt hvis du tar eksamen i emnet neste gang det tilbys.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen 3.5 timer (100%).
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
4 timer pr. uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått