Course code ECN222

ECN222 Makroøkonomi II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ragnar Arnljot Øygard
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Del 1: Konjunkturanalyse og stabiliseringspolitikk. Del 2: Økonomisk vekst. Del 3: Dagsaktuelle temaer: Inflasjonsstyring, nullrente og krisen i eurosonen.
Læringsutbytte:
Kandidater fra emnet skal ha kunnskaper og innsyn i sentrale makroøkonomiske modeller som: *Keynesianske multiplikator-modeller. *IS-LM-BP, iherunder Mundell-Fleming varianten. *AD-AS modellen. *Solow"s vekstmodell, og nyere vekstteori. Med kunnskaper om disse modellene skal kandidatene kunne: - foreta begrensede utredninger av makroøkonomiske spørsmål, og konsekvenser av makroøkonomiske endringer for næringslivet, bedriftene og enkeltmennesker. - vurdere økonomiske utredninger, f.eks. stortingsmeldinger, NOU-utredninger m.m. Emnet skal, som andre økonomiemner, øke kandidatenes: - samfunnsengasjement - analytisk holdning med vekt på saklighet og objektivitet
Læringsaktiviteter:
Emnet kombinerer forelesninger, øvingsoppgaver, klassediskusjoner, samt omfattende nettside med bl.a. linker til økonomisk litteratur, økonomiske institusjoner.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Utvalgte deler av: Blanchard, Olivier m.fl. "Macroeconomics. A European Perspective" (siste utgave) pluss supplerende artikler. Pensumliste deles ut ved emnestart.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN 120 og ECN122 eller tilsvarende emne.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
 S-En skriftlig eksamen 3 timer.  Hjelpemiddel: Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Et tilsvarende emne i makroøkonomi undervises ved mange andre universiteter og høgskoler i Norge og andre land
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN220 - 5 stp
Undervisningstid:
2*2 timer forelesninger og øvinger per uke
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått