Course code ECN140

ECN140 Økonomisk historie

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Ole Gjølberg
Medvirkende: Eivind Merok, Espen Ekberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Studentene skal tilegne seg en basiskunnskap om den økonomiske utviklingen i et historisk perspektiv, med vekt på perioden fra rundt 1800 til i dag. Hovedvekten er lagt på lange linjer i verdens økonomiske historie, kombinert med et særlig blikk på Norges økonomiske utvikling.
Læringsutbytte:
Emnet har et tredelt læringsmål: 1. Utvikle basiskunnskap om den økonomiske utviklingen i et historisk perspektiv, med vekt på perioden fra rundt 1800 til i dag. Hovedvekten er lagt på lange linjer i verdens økonomiske historie, kombinert med et særlig blikk på Norges økonomiske utvikling. 2. Studentene skal være i stand til å redegjøre for og diskutere ulike forklaringsmodeller/teorier på sentrale økonomisk-historiske temaer og hendelser. 3. Kurset skal trene studentenes generelle refleksjonsevne og sette dem i stand til å abstrahere trekk fra den økonomisk-historiske utviklingen og overføre disse til andre perioder, områder og problemstillinger.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og selvstudium.
Pensum:
Oversikt over pensum deles ut ved kursstart.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 timer (100%)
Sensor:
Ekstern sensor kontrollerer pensum, eksamensoppgaver og sensorveiledning.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
24 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått