Course code ECN140

ECN140 Økonomisk historie

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Ragnar Arnljot Øygard
Medvirkende: Espen Ekeberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Studentene skal tilegne seg en basiskunnskap om den økonomiske utviklingen i et historisk perspektiv, med vekt på perioden fra rundt 1800 til i dag. Hovedvekten er lagt på lange linjer i verdens økonomiske historie, kombinert med et særlig blikk på Norges økonomiske utvikling.
Læringsutbytte:
Emnet har et tredelt læringsmål: 1. Utvikle basiskunnskap om den økonomiske utviklingen i et historisk perspektiv, med vekt på perioden fra rundt 1800 til i dag. Hovedvekten er lagt på lange linjer i verdens økonomiske historie, kombinert med et særlig blikk på Norges økonomiske utvikling. 2. Studentene skal være i stand til å redegjøre for og diskutere ulik forklaringsmodeller/teorier på sentrale økonomisk-historiske temaer og hendelser. 3. Kurset skal trene studentenes generelle refleksjonsevne og sette dem i stand til å abstrahere trekk fra den økonomisk-historiske utviklingen og overføre disse til andre perioder, områder og problemstillinger.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og selvstudium.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Oversikt over pensum deles ut ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen (3,5 timer) som teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor kontrollerer pensum, eksamensoppgaver og sensorveiledning.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
24 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått