Course code ECN140

ECN140 Økonomisk historie

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ragnar Arnljot Øygard
Medvirkende: Espen Ekeberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Studentene skal tilegne seg en basiskunnskap om den økonomiske utviklingen i et historisk perspektiv, med vekt på perioden fra rundt 1800 til i dag. Hovedvekten er lagt på lange linjer i verdens økonomiske historie, kombinert med et særlig blikk på Norges økonomiske utvikling.

Læringsutbytte:

Emnet har et tredelt læringsmål: 1. Utvikle basiskunnskap om den økonomiske utviklingen i et historisk perspektiv, med vekt på perioden fra rundt 1800 til i dag. Hovedvekten er lagt på lange linjer i verdens økonomiske historie, kombinert med et særlig blikk på Norges økonomiske utvikling. 2. Studentene skal være i stand til å redegjøre for og diskutere ulik forklaringsmodeller/teorier på sentrale økonomisk-historiske temaer og hendelser. 3. Kurset skal trene studentenes generelle refleksjonsevne og sette dem i stand til å abstrahere trekk fra den økonomisk-historiske utviklingen og overføre disse til andre perioder, områder og problemstillinger.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger og selvstudium.

Læringsstøtte:
-
Pensum:

Oversikt over pensum deles ut ved kursstart.

Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:

Avsluttende skriftlig eksamen (3,5 timer) som teller 100%.

Sensor:

Ekstern sensor kontrollerer pensum, eksamensoppgaver og sensorveiledning.

Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:

150 timer.

Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:

24 timer

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått