Course code ECN101

ECN101 Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Ragnar Arnljot Øygard
Medvirkende: Kristine Malmkvist Grimsrud
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: Studenter tatt opp ved B-IEDS.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet har fire hoveddeler: 1. Mikroøkonomi rettet mot miljø- og ressursøkonomi. 2. Miljø- og ressursøkonomi. 3. Samfunnsøkonomisk politikkanalyse av utviklingsprosjekter med vekt på miljøhensyn. 4. Makroøkonomi med fokus på bærekraftig utvikling.
Læringsutbytte:

Kandidater fra emnet skal kunne anvende grunnleggende begreper og teorier fra mikroøkonomi, ressursøkonomi, samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og makroøkonomi i tverrfaglig analyse av problemer relatert til miljø, landbruk, utvikling og naturressurser.

Kandidatene skal kunne kommunisere til andre de grunnleggende ideer, begreper og analyser i emnet. 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, obligatoriske øvingsoppgaver og selvstudium.
Pensum:
Informasjon vil bli gitt under første forelesning og vil bli lagt ut på nett.
Obligatorisk aktivitet:
Tre av fire øvingsoppgaver må være bestått. Obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet gis og ved påfølgende konte-eksamen. 
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 timer (100%).
Sensor:
Ekstern sensor vil delta i evalueringen av vurderingsopplegg og eksamensoppgaver.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN110 - 3 stp., ECN120 - 3 stp., ECN170 - 3 stp., ECN100 - 5 stp., EDS140 - 10 stp.
Undervisningstid:
Femti timer forelesninger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått