Course code ECN101

ECN101 Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ragnar Arnljot Øygard
Medvirkende: Kristine Malmkvist Grimsrud, Mette Wik, Eirik Romstad, Ståle Navrud
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: Studenter tatt opp ved B-IEDS.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet har fire hoveddeler: 1. Mikroøkonomi med vekt på mat og jordbruksproduksjon 2. Miljø- og ressursøkonomi 3. Samfunnsøkonomisk analyse av utviklingsprosjekter med vekt på miljøhensyn 4. Makroøkonomi med fokus på utvikling
Læringsutbytte:
Studentene vil være i stand til å anvende grunnleggende begreper og teorier fra mikroøkonomi, ressursøkonomi, samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og makroøkonomi i tverrfaglig analyse av problemer relatert til miljø, landbruk, utvikling og naturressurser.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, obligatoriske øvingsoppgaver og selvstudium.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Informasjon vil bli gitt under første forelesning og vil bli lagt ut på Fronter.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
-
Sensor:
Ekstern sensor vil delta i evalueringen av vurderingsopplegg og eksamensoppgaver.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN110  3 stp, ECN120  3 stp, ECN170  3 stp, ECN100 5 stp, EDS140 10 stp
Undervisningstid:
Femti timer forelesninger
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått