Detaljer om emnet ECN101

ECN101 Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Ragnar Arnljot Øygard
Medvirkende: Kine Josefine Aurland-Bredesen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Emnets innhold:

Emnet er et innføringsemne i økonomi med spesiell vekt på  utviklings-, miljø- og ressursøkonomi,  samfunnsøkonomisk politikkanalyse med vekt på miljøhensyn og bærekraftig utvikling. 

Emnet omfatter tema og begrep som: ulikhet, teknologi, befolkning, vekst, knapphet og valg, sosial samhandling, spillteori, gjensidig vinning og konflikt, institusjoner, foretak, tilbud og etterspørsel, markeder og markedssvikt, samfunnsøkonomisk effektivitet og politikk, eksternaliteter, fornybare og ikke-fornybare ressurser, klimaendring, nytte-kostnadsanalyse, bærekraftig utvikling. 

Læringsutbytte:

Etter kurset skal studentene:

- Ha grunnleggende kunnskap om  sentrale økonomiske tema som: ulikhet, teknologi, befolkning, vekst, knapphet og valg, sosial samhandling, spillteori, gjensidig vinning og konflikt, institusjoner, foretak, tilbud og etterspørsel, markeder og markedssvikt, samfunnsøkonomisk effektivitet  og politikk, eksternaliteter, fornybare og ikke-fornybare ressurser, klimaendring, nytte-kostnadsanalyse, bærekraftig utvikling.

- Kunne forklare og anvende enkle økonomiske modeller. 

- Kunne kommunisere til andre de grunnleggende ideer, begreper og modeller i emnet. 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, obligatoriske øvingsoppgaver og selvstudium.
Pensum:
Utvalgte deler av: The Core Team (2017): The Economy. Economics for a changing world, Oxford U.P. (også tilgjengelig på nett) og deler av Keohane & Olmstead (2016): Markets and the Environment, Island Press. 
Obligatorisk aktivitet:

- Ekskursjon til Norges Bank

- Øvingsoppgaver: Tre av fire øvingsoppgaver må være bestått. Obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet gis og ved påfølgende konte-eksamen. 

Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 timer (100%)
Sensor:
Ekstern sensor vil delta i evalueringen av vurderingsopplegg og eksamensoppgaver.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN110 Innføring i mikroøkonomi - 3 stp., ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I - 3 stp., ECN170 Miljø- og ressursøkonomi - 3 stp., ECN100 Innføring i samfunnsøkonomi - 5 stp., EDS140 Økonomi for miljø og utvikling - 10 stp.
Undervisningstid:
Forelesninger: 2 x 2 timer per uke i 12 uker
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått