Course code ECN001

ECN001 Forkurs i matematikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Dag Einar Sommervoll
Medvirkende: Kine Josefine Aurland-Bredesen
Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig. Gis første gang i august 2018. 
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
150
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:
Forkurset holdes for studenter som ikke har relevant bakgrunn til å starte på ECN102. Forkurset gir en rask gjennomgang av grunnleggende regneteknikk og ferdigheter. Temaer som dekkes er prosentregning, eksponenter, brøk, faktorisering, regnerekkefølge, første og andregradslikninger, likningssystem med to ukjente, ulikheter og funksjoner.
Læringsutbytte:
Bringe studentene opp på et nivå som gjør at de kan starte på ECN102.
Læringsaktiviteter:
Kombinasjon av gjennomgang av stoff og oppgaveløsning med veiledning fra foreleser/hjelpelærer.
Pensum:
All nødvendig informasjon om kurset blir gitt på kursets hjemmeside i Canvas og ved semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Ett år matematikk fra videregående skole. T- eller P-matte.
Vurderingsordning:
Det er ingen eksamen i ECN001.
Sensor:
Merknader:
Emnet gir ikke studiepoeng, men er en introduksjon til ECN102. Gis første gang i august 2018. 
Normert arbeidsmengde:
24 timer forelesning + øving
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
2 timer pr dag i 2,5 uker. 
Eksamensdetaljer: :