Course code DYR206

DYR206 Sykdomslære og dyrepleie

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Anne Elisabeth Torgersen
Studiepoeng: 25
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig,17 uker hver høst (leseuke + eksamen i semester 4)
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2014-2015
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Semester: 3 (leseuke + eksamen i semester 4)

Formål

Gi studentene en innføring i sykdomslære og sykdomsernæring hos våre vanligste kjæle- og husdyr. Det gis også innføring i grunnleggende billeddiagnostikk, pre- og postoperativ behandling av pasienter, anestesi og operasjonslære, samt pediatri, obstetrikk og noe generell genetikk. 

Læringsutbytte:

Læringsutbytte:

Studenten skal etter endt undervisning kunne:

  • Ha kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å gjennomføre både en problemorientert tverrfaglig skriftlig eksamen og en praktisk ferdighetseksamen som tester ferdigheter i daglige dyrepleieroppgaver, f. eks oppsett av dryppsett eller monitorering etter operasjon.
  • Arbeide forebyggende for god helse hos husdyr og gi råd til dyreeier.
  • Bistå veterinæren i utredning, behandling av dyr med ulike lidelser og være i stand til å gi råd om stell, pleie og ernæring.
  • Utøve god aseptikk og hygiene.
  • Bruke og utføre daglig renhold og vedlikehold av veterinærmedisinske instrumenter og utstyr.
  • Ha et etisk bevisst forhold til smertelindring hos husdyr.
  • Velge riktig anestesiform i samarbeid med veterinæren og kunne bruke relevante anestesiformer inklusiv håndtering av et anestesiapparat.
  • Vurdere smerte hos dyr, og bruken av forskjellige smertelindrende preparater og teknikker.
  • Medikamentutregning og praktisk medisinhåndtering, herunder injeksjonsteknikker som s.c, i.v og i.m.
  • Utføre røntgenundersøkelser av god avlesbar kvalitet i tråd med de sikkerhetsregler som er ved bruk av stråling.
Læringsaktiviteter:

Undervisningsformer og innfallsvinkel

Undervisningen foregår primært ved forelesninger, men også demonstrasjoner, praktiske øvelser og tid blir satt av til noe kollokviearbeid.

Pensum:

Læremidler og læringsmål:

De fleste forelesninger blir lagt ut på Fronter, noen forelesere gir ut hand-outs før forelesningen, utover dette bes studentene studere i The complete textbook of veterinary nursing og finne annen relevant litteratur på biblioteket

Anbefalte forkunnskaper:
Kunnskaper fra 1. og 2. semester samt noe egenkunnskaper om hold av kjæledyr.
Obligatorisk aktivitet:

Det er ingen obligatoriske krav til fremmøte ved forelesninger med unntak av forelesninger om HMS og sikkerhetsrutiner ved håndtering av hest.

Fravær ved demonstrasjoner og praktisk undervisning bør hvis mulig tas igjen i treningsklinikkens åpningstider. 

Vurderingsordning:

Eksamen

Tre presentasjoner i løpet av semesteret er studiekrav og vurderes til godkjent/ ikke godkjent.

I tillegg må studenten få godkjent en test i medikamentregning. Denne må være 100% riktig. Testen kan tas inntil den er godkjent. Siste forsøk må være sensurert senest 4 uker før uteksaminering.

Studenten vil normalt få ta eksamen selv om ikke all obligatorisk undervisning er godkjent, men det vil ikke bli gitt studiepoeng i faget før alle studiekrav er godkjent og eksamen er bestått.

4 timers skriftlig eksamen i 4. semester.

Tillatte hjelpemidler: Ingen

Vurderingsuttrykk: Graderte karakterer.

Sensor:
Merknader:

Krav til utstyr:

Arbeidstøy eller hvit frakk.

Normert arbeidsmengde:
Overlapp:
DPLSTF
Eksamensdetaljer: :