Course code BUS323

BUS323 Analyser av råvaremarkeder

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Marie Gotteberg Steen
Medvirkende: Atle Guttorm Guttormsen, Ole Gjølberg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: -M-ØA, M-ECON
Emnets innhold:
Kurset tar sikte på å gi studentene en grundig innsikt i hvordan internasjonale råvaremarkeder fungerer (tilbud, etterspørsel, lagerhold). Det vil legges betydelig vekt på å etablere kompetanse på de store råvarebørsene, herunder prisdannelsen, spot-futures prisrelasjoner, sikrings- og investeringsstrategier.  Emnet vil gis gjennom klassiske forelesninger, gjesteforelesninger og oppgaveskriving om en utvalgt råvare. Studentene skal jobbe i grupper og presentere rapporten i seminarer. Det tilstrebes å arrangere en frivillig utferd til London for å besøke ulike finans- og råvareinstitusjoner.
Læringsutbytte:
Emnet skal gi studentene innføring i internasjonale varemarkeder. Dette gjøres ved å kombinere økonomisk teori med praktisk kunnskap om disse markedene. Forelesningene vil gi kunnskap om viktige varemarkeder, handelsfaktorer, tilbud og etterspørsel samt markedsfaktorer.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gjesteforelesninger, bedriftsbesøk samt skriving av semesteroppgave.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Vil oppgis ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
BUS220 eller tilsvarende, BUS322 eller tilsvarende, mikroøkonomi, statistikk
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende teori om Internasjonal handel
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på minst 2/3 av forelesningene/seminarene. Levere prisprognose for tildelt råvare. Blogge om tildelt råvare, delta i investeringsspill.Presentere delvis ferdig rapport 1 gang i løpet av semesteret, samt å være opponent på en annen presentasjon. Obligatoriske aktiviteter må i sin helhet tas på nytt dersom en student ønsker å ta ny eksamen.
Vurderingsordning:
Studentene evalueres på grunnlag av innlevert rapport samt muntlig eksamen. Muntlig eksamen tar utgangspunkt i rapport, pensum, forelesninger og blogg.
Sensor:
Ekstern sensor vil sensurere semesteroppgaver samt evaluere muntlig eksamen. Faglærer vil også diskutere faglig opplegg med sensor underveis i kurset.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-Normalt 4 timer per uke, men det kan være aktuelt å legge inn mer intensive moduler
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått