Course code BUS323

BUS323 Analyser av råvaremarkeder

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Marie Gotteberg Steen
Medvirkende: Atle Guttorm Guttormsen, Ole Gjølberg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: -M-ØA, M-ECON
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset tar sikte på å gi studentene en grundig innsikt i hvordan internasjonale råvaremarkeder fungerer (tilbud, etterspørsel, lagerhold). Det vil legges betydelig vekt på å etablere kompetanse på de store råvarebørsene, herunder prisdannelsen, spot-futures prisrelasjoner, sikrings- og investeringsstrategier.  Emnet vil gis gjennom klassiske forelesninger, gjesteforelesninger og oppgaveskriving om en utvalgt råvare. Studentene skal jobbe i grupper og presentere rapporten i seminarer. Det tilstrebes å arrangere en frivillig utferd til London for å besøke ulike finans- og råvareinstitusjoner.
Læringsutbytte:
Emnet skal gi studentene innføring i internasjonale varemarkeder. Dette gjøres ved å kombinere økonomisk teori med praktisk kunnskap om disse markedene. Forelesningene vil gi kunnskap om viktige varemarkeder, handelsfaktorer, tilbud og etterspørsel samt markedsfaktorer.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gjesteforelesninger, bedriftsbesøk samt skriving av semesteroppgave.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Vil oppgis ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
BUS220 eller tilsvarende, BUS322 eller tilsvarende, mikroøkonomi, statistikk
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende teori om Internasjonal handel
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på minst 2/3 av forelesningene/seminarene. Levere prisprognose for tildelt råvare. Blogge om tildelt råvare, delta i investeringsspill.Presentere delvis ferdig rapport 1 gang i løpet av semesteret, samt å være opponent på en annen presentasjon. Obligatoriske aktiviteter må i sin helhet tas på nytt dersom en student ønsker å ta ny eksamen.
Vurderingsordning:
Studentene evalueres på grunnlag av innlevert rapport samt muntlig eksamen. Muntlig eksamen tar utgangspunkt i rapport, pensum, forelesninger og blogg.
Sensor:
Ekstern sensor vil sensurere semesteroppgaver samt evaluere muntlig eksamen. Faglærer vil også diskutere faglig opplegg med sensor underveis i kurset.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-Normalt 4 timer per uke, men det kan være aktuelt å legge inn mer intensive moduler
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått