Course code BUS323

BUS323 Varemarkedsanalyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Atle Guttormsen
Medvirkende: Marie Gotteberg Steen, Ole Gjølberg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: -M-ØA, M-ECON
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Temaene kan variere fra år til år, men vil for eksempel være: varehandel, tilbud og etterspørsel, handelskonflikter, derivater, vareporteføljer etc. Emnet vil gis gjennom klassiske forelesninger, gjesteforelesninger og oppgaveskriving om en bestemt vare. Studentene skal jobbe i grupper og presentere rapporten i et seminar.
Læringsutbytte:
Emnet skal gi studentene innføring i internasjonale varemarkeder. Dette gjøres ved å kombinere økonomisk teori med praktisk kunnskap om disse markedene. Forelesningene vil gi kunnskap om viktige varemarkeder, handelsfaktorer, tilbud og etterspørsel samt markedsfaktorer.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gjesteforelesninger, bedriftsbesøk samt skriving av semesteroppgave.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Vil oppgis ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Mikroøkonomi på bachelonivå. Introduksjonsemner i finans og investeringer.
Obligatorisk aktivitet:
Aktiv deltagelse på seminar, deltagelse på gjesteforelesninger. Kan bli aktuelt med obligatorisk oppmøte på enkelte forelesninger.
Vurderingsordning:
Studentene evalueres på grunnlag av innlevert semesteroppgaver samt muntlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor vil sensurere semesteroppgaver samt evaluere muntlig eksamen. Faglærer vil også diskutere faglig opplegg med sensor underveis i kurset.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått