Course code BUS316

BUS316 Activity Based Costing (ABC) og økonomisk virksomhetsstyring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Øystein Dahl
Medvirkende: Stig Aleksander Aune
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2020-2021
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
 • Sentrale begreper i tradisjonell og strategisk økonomistyring 
 • Grunnleggende om kalkyler og kalkulasjon i økonomistyring
 • Historisk utvikling av ulike metoder innen økonomistyring
 • Hva er ABC, hvordan og hvorfor, og for hvem?
 • Forskjellige filosofier innen ABC-analyse
 • Organisering av et ABC-prosjekt, hvordan praktisk gjennomføre
 • Fordypning i hovedstegene i en ABC-analyse, herunder:
  • Forståelse av fordelingsobjekter - kunder, produkter, tjenester, ordre, prosjekter
  • Aktivitetsstudier og aktivitetsanalyser
  • Ressursanalyser
  • Hvordan velge relevante kostnadsdrivere for analyse
  • Revidering av beregnet dekningsbidrag og direkte kost.
  • Sammenstilling av resultat
 • Hvordan bruke resultater fra analysen - økonomisk virksomhetsstyring med ABC
Læringsutbytte:
 • Kunne prinsippene og metode for ABC-analyse
 • Forstå prinsippene for god og verdiskapende økonomisk virksomhetsstyring
 • Beregne reell lønnsomhet, særlig på kunder og produkter
 • Være i stand til å gjennomføre en ABC-analyse
Læringsaktiviteter:
Forelesning på campus. 2 dager forelesning - case arbeid - 1 dag med gjennomgang caser og oppsummering
Pensum:
Utvalgte fagartikler. Presenteres før kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Det forutsettes at man besitter grunnleggende kunnskaper innen finansregnskap og økonomistyring, tilsvarende BUS110 og BUS210.
Anbefalte forkunnskaper:
Studentene bør beherske Excel slik at de kan lage enkle ABC-modeller
Obligatorisk aktivitet:

Studentene må utvikle et casestudie som presenteres siste forelesningsdag. 

Casestudiet gjøres i grupper og alle studenter må ha deltatt i et casestudie for å kunne ta eksamen.

Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen, 3,5 timer, som teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
125 timer: 
Overlapp:
BUS316F - nettversjon
Undervisningstid:
Tre ukers undervisning. To fulle dager i starten av kurset, casearbeid, full avsluttende dag.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer