Course code BUS316

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2014 - 2015 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
GEO220 Hydrogeologi EN, NO 5
GEO211 Kvartærgeologisk feltkurs NO 5
HFE311 Lederskap innen bærekraftig fôrproduksjon 5
PHI401 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi I EN 5
HFH150A Reproduksjon, hest NO 5
HFH150B Treningsfysiologi og ernæring, hest NO 5
FYS385 Prosjekt i biologisk fysikk EN, NO 5
GMFO310 Nærfotogrammetri NO 5
HFE202 Kraftfôr NO 5
HFH150C Etologi hest NO 5
GMSG200 Satellittgeodesi EN, NO 5
HFA201 Husdyrgenetiske ressurser NO 5
PLV330 Samspill mellom planter og insekter EN 5
PLV340 Ugras - biologi og samspill med kulturvekster EN, NO 5
PLV420 NOVA ph.d.-kurs i plantepatologi EN 5
PPDA400A Diskursanalyse av skolefagenes praksiser EN, NO 5
PJH360 Semesteroppgave i planteproduksjon EN, NO 5
GMSG210 Satellittbasert stedfesting NO 5
GMLM211 Marin geodesi NO 5
HFE100 Innføring i ernæring NO 5
GMLM105 Geomatikk for bygg og landskap NO 5
HFA303 Biologiske aspekter i husdyravlen NO 5
GMGM399 Geomatikk, prosjektarbeid EN, NO 5
GMGM200 Geomatikk og samfunn NO 5
HFA320 Hesteavl NO 5
PJH251 Produksjon av utplantingsplanter av blomster og grønnsaker i veksthus EN, NO 5
GMGI102 Geografiske informasjonssystemer, grunnlag NO 5
PØL100 Økologisk landbruk NO 5
REIS202 Utmarksnæring NO 5
FEP201 Sykdommer og skadedyr på trær NO 5
FMI320 Miljøanalyser NO 5
FORN320 Prosjektplanlegging og prosjektledelse i energi- og ressursforvaltning NO 5
HFX130D Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul D - Etologi NO 5
HFX130E Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul E - Husdyrernæring NO 5
FORN230 Energipolitikk og energimarkeder NO 5
HFX130F Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul F - Husdyravl og genetikk NO 5
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar NO 5
PHI201 Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi NO 5
HFX204 Reindrift NO 5
HFX130B Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul B - Utfordringer for framtidas matproduksjon NO 5
STAT200 Regresjon EN, NO 5
FHV352 Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap NO 5
FHV351 Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap NO 5
TMP160 Teknisk design NO 5
HFX206 Produktkvalitet, kjøtt og fisk EN, NO 5
STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse EN, NO 5
HFX207 Innføring i husdyrbruk og akvakultur i utviklingsland EN 5
HFX130C Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul C - Vitenskapelig prosess NO 5
HFX130A Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul A - Husdyrpraksis NO 5
HFH150D Grunnleggende hesteavl NO 5