Course code BUS316

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2014 - 2015 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i stigende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
BIO121 Øvingsemne i genetikk NO 5
INN200 Økonomistyring NO 10
ECN330 Økonomisk integrasjon og internasjonal handel EN 10
ECN140 Økonomisk historie NO 5
ECN301 Økonometrisk metode EN 10
ECOL310 Økologiske effekter av globale miljøendringer EN 10
PØL100 Økologisk landbruk NO 5
ECOL201 Økologisk fordypningsoppgave EN, NO 5
ZOOL300 Økologisk entomologi EN, NO 10
EDS350 Økologi og samfunn EN 10
MINA410 Økologi og radiobiologi EN 5
NATF240 Økologi og forvaltning av ferskvannsfisk NO 5
ECOL380 Økologi og forvaltning av elver og innsjøer EN 10
ECOL330 Økologi og bevaring av tropisk regnskog EN 5
BOT240 Økofysiologi hos planter EN, NO 10
BUS216 Årsregnskap - spesielle regnskapsemner NO 5
BUS215 Årsregnskap NO 10
PPFO401 Å være forskende deltaker. Samtale og kunnskaping gjennom kvalitativ metode EN 15
PPYD300 Yrkesdidaktikk i naturbruk NO 30
KJM360 Vurdering av helse- og miljørisiko EN 10
APL415 Vitenskapsteori i by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur og arealforvaltning EN 5
ZOOL210 Virveldyr NO 10
BUS314 Virksomhetsstyring NO 5
FORN300 Vind- og vannkraft - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger NO 10
NATF330 Viltforvaltning NO 10
NATF230 Viltbiologi og forvaltning NO 15
VILTRE06 Vilt- og reinmedisin NO 1.5
VET312 Vilt og reinsykdommer NO 1.5
VL-ANED Videreutdanning lav anestesti NO 15
VL-OD Videreutdanning lav - Odontologi dpl NO 10
EDS375 Viderekommende emner i internasjonale studier EN 10
INF200 Videregående programmering EN, NO 10
GEO300 Videregående hydrogeologi EN, NO 10
STAT310 Videregående forsøksplanlegging og variansanalyse EN, NO 10
ZOOL240 Videregående entomologi NO 10
TBA321 Videregående betongmaterialteknologi NO 5
VETFARMTOK Veterinær farmakologi og toksikologi NO 15
NATF200 Vern og forvaltning av norsk natur NO 5
EIE222 Verdsetting av fast eiendom NO 10
PPVE200 Veiledningspedagogikk 1 NO 10
THT251 Vegteknologi, drift og vedlikehold av veger NO 10
THT330 Vegteknologi NO 15
BOT270 Vegetasjonskartlegging NO 10
THT300 Vassdragsplanlegging og VA-systemer NO 15
FYS251 Varmeoverføring og energi NO 5
MVI261 Varme- og kuldeteknikk I EN, NO 5
TMP261 Varme og strømningssimulering EN 5
BUS240 Vareproduksjon og logistikk NO 10
BUS323 Varemarkedsanalyse NO 10
THT200 Vannteknikk for landskapsplanleggere NO 10