BUS315 Foretaksfinans og verdsetting

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Muhammad Yahya

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høstsemester

Om dette emnet

Emnet er bygget rundt tre hoveddeler:

 • Finansiell strategi: Kapitalstruktur, utbyttepolitikk og utstedelse av verdipapirer
 • Verdivurdering og verdiskaping: Hvordan diskontere kontantstrømmer, samspillet mellom finansierings- og investeringsbeslutninger
 • Opsjoner i bedriftsfinans: reelle opsjoner, egenkapital og gjeld som opsjoner, konvertibel gjeld.

I den finansielle strategidelen vil vi fremheve avveiningen mellom kostnad og fordeler når en bedrift velger mellom egenkapital- og gjeldsfinansiering. Vi vil studere ulike teorier om kapitalstruktur og diskutere optimal kapitalstruktur. I tillegg ser vi også på utbyttepolitikk og utstedelsesprosessen for gjeld og egenkapital

Den andre delen handler om verdivurdering og verdiskaping. Vi vil studere teknikker basert på kontantstrøm som APV og WACC, og ta hensyn til finansieringseffekter.

I den tredje delen av kurset studerer vi rollen til opsjoner i bedriftsfinans. Vi vil vurdere verdivurdering når det er reelle opsjoner innebygd i investeringsforslag. I tillegg vil vi også lære hvordan vi kan se gjeld og egenkapital som opsjoner

I kurset vil det også være rom for forskjellige spesialemner som kan inkludere emner relatert til fusjoner og oppkjøp, IPOer, finansiell nød og risikostyring.

Dette lærer du

Kunnskap - Etter å ha fullført dette kurset skal en student kunne:

Evaluere og vurdere ulike teorier for kapitalstruktur.

Diskutere hvordan endringer i utbyttepolitikk kan påvirke et selskaps verdi.

Sammenligne ulike teknikker for å diskontere kontantstrømmer.

Forstå hvordan finansiering kan påvirke investeringsbeslutninger.

Forstå hvordan realopsjoner påvirker verdsettelse av prosjekter og selskaper

Analysere obligasjoner

Verdsette opsjoner

Ferdigheter - Etter å ha fullført dette kurset skal en student ha ferdigheter til å:

Bruk teorier om kapitalstruktur til å foreslå egnet kapitalstruktur for et firma.

Bruk komplekse metoder for å diskontere kontantstrømmer og tilordne kapitalkostnader.

Analysere investeringsbeslutninger med innebygde realopsjoner.

Analysere konsekvenser av ulike risikostyringsstrategier.

Analysere transaksjonsstrukturer for fusjoner og oppkjøp.

Generell kompetanse -

Bruk teoriene og ideene fra foretaksfinans til å bidra til problemløsning i ulike typer organisasjoner.

 • 2 x 2 timer zoom-undervisning og 2 timer med øvingsoppgaver på campus ukentlig.
 • Kursinformasjon, oppgaver, datasett og lignende vil legges ut på Canvas.
 • Jonathan Berk and Peter DeMarzo, Corporate Finance, spesifikke kapitler
 • BUS220 eller lignende: Introduksjonskurs i Finansiering og investering

  BUS110 eller lignende: Årseregnskap

 • Skriftlig eksamen 3,5 timer i eksamensperioden som teller 100%.

  Skriftlig skoleeksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor godkjenner innleveringer og slutteksamen.

 • 6 av 8 oppgavesett må være godkjent for å kunne fremstille seg til vurdering.

  To av disse 8 oppgavene skal være i øvingstimene og en av disse to må være godkjent.

 • 2 x 2 timer zoom-undervisning og 2 timer med øvingsoppgaver på campus ukentlig.

 • Kurset er primært for masterstudenter på programmene master i økonomi og administrasjon og master i anvendt økonomi og bærekraft. Det er også åpent for andre masterprogram fra NMBU dersom studentene har tilstrekkelige forkunnskaper.