Course code BUS315

BUS315 Foretaksfinans og verdsetting

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Atle Guttorm Guttormsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstsemester
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

The course is built around three main parts:

  • Financial strategy: Capital structure, dividend policy and issuing of securitie
  • Valuation and value creation: How to discount cash flows, interaction between financing and investment decisions
  • Options in corporate finance: real options, equity and debt as options, convertible debt.

In the financial strategy part, we will highlight the tradeoff between cost and benefits when a firm chooses between equity and debt financing. We will study different capital structure theories and discuss optimal capital structure. In addition, we also look at dividend policy and the issuance process for debt and equity

The second part deals with valuation and value creation. We will study cash flow based techniques such as APV and WACC, and take financing effects into account.

In the third part of the course, we study the role of options in corporate finance. We will consider valuation when there are real options embedded in investment proposals. In addition we will also learn how we can see debt and equity as options

In the course there will also be room for various special topics which may include topics related to mergers and acquisitions, IPOs, financial distress and risk management.

Læringsutbytte:

Kunnskap - Etter å ha fullført dette kurset skal en student kunne:

Evaluere og vurdere ulike teorier for kapitalstruktur.

Diskutere hvordan endringer i utbyttepolitikk kan påvirke et selskaps verdi.

Sammenligne ulike teknikker for å diskontere kontantstrømmer.

Forstå hvordan finansiering kan påvirke investeringsbeslutninger.

Forstå hvordan realopsjoner påvirker verdsettelse av prosjekter og selskaper

Analysere obligasjoner

Verdsette opsjoner

Ferdigheter - Etter å ha fullført dette kurset skal en student ha ferdigheter til å:

Bruk teorier om kapitalstruktur til å foreslå egnet kapitalstruktur for et firma.

Bruk komplekse metoder for å diskontere kontantstrømmer og tilordne kapitalkostnader.

Analysere investeringsbeslutninger med innebygde realopsjoner.

Analysere konsekvenser av ulike risikostyringsstrategier.

Analysere transaksjonsstrukturer for fusjoner og oppkjøp.

Generell kompetanse -

Bruk teoriene og ideene fra foretaksfinans til å bidra til problemløsning i ulike typer organisasjoner.

Læringsaktiviteter:
2 x 2 klasseromsundervisning hver uke, 2 timer diskusjon per uke
Læringsstøtte:
Kursinformasjon, oppgaver, datasett og lignende vil legges ut på Canvas. 
Pensum:
Jonathan Berk and Peter DeMarzo, Corporate Finance, spesifikke kapitler
Forutsatte forkunnskaper:

BUS220 eller lignende: Introduksjonskurs i Finansiering og investering

BUS110 eller lignende:  Årseregnskap

Obligatorisk aktivitet:

6 av 8 oppgavesett må være godkjent for å kunne fremstille seg til vurdering.

Obligatorisk aktivitet er gyldig kun ett semester, dvs. dersom en student vil ta kurset på nytt, må obligatorisk aktivitet tas på nytt.

Vurderingsordning:

Mappevurdering: Karakteren vil baseres på to elementer:

40% Beste av to midtsemesterseksamener

60% Avsluttende skriftlig eksamen i slutten av undervisningsperioden.

Det vil ikke arrangeres konte i emnet. 

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner innleveringer, midtsemestereksamen og slutteksamen. 
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Kurset er primært for masterstudenter på programmene master i økonomi og administrasjon og master i anvendt økonomi og bærekraft. Det er også åpent for andre masterprogram fra NMBU dersom studentene har tilstrekkelige forkunnskaper. 
Undervisningstid:
2x2 timer klasseromsundervisning og 2 timers diskusjon/oppgavegjennomgang. 
Eksamensdetaljer: :