Course code BUS234F

BUS234F Excel for viderekommende – effektive modeller for økonomisk virksomhetsstyring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Medvirkende: Øystein Dahl
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: Studenter med studierett "Digitale enkeltemner"
Undervises hvor?: Nettstudier
Emnets innhold:

Kurset fokuserer på utvikling og oppbygging av modeller til bruk i vanlig forretningsdrift. Eksempler er modeller for investering, produktkalkyler, budsjettering, kostnadsfordeling, personalrapportering.

Det forutsettes gode grunnleggende ferdigheter i Excel. Det legges mindre vekt på ren Excel-opplæring, og mer på praktisk bruk av Excel til å støtte en hverdag som økonom, fra datainnhenting, bearbeiding til presentasjon

Det gis grundig opplæring i oppslags- og referanseformler, bruk av forskyvning() og indirekte(), og behandling av ustrukturerte data ved hjelp av avansert oppbygging av tekst-formler.

Videre vil det være fordypning i bruk av pivot-tabeller for hurtig og presis databehandling. Vi tar for oss forskjellige typer grafer, og kombinasjon av grafer og kobling med dynamiske bilder.

Det gis en grunnleggende innføring i bruk og oppbygging av makroer (det er imidlertid ikke et kurs i makroprogrammering).

Læringsutbytte:
  • Kunne håndtere større datamengder og gjøre dem om til forståelig og håndterlig informasjon
  • Kunne lage modeller som effektivt lar seg oppdatere periodisk
  • Kunne lage gode presentasjoner av data
  • Kunne effektivt håndtere ekstern informasjon inn i egne Excel-modeller
  • Kunne bruke formler effektiv - fokus på oppslagsformler, tekst og logikk
  • Kjenne til bruk av makroer
Læringsaktiviteter:
Dette kurset er helt nettbasert. Alt blir lagt ut som opptak på læringsplattformen Canvas. Dersom du ikke kan følge zoom-forelesningene direkte kan du se dem i etterkant.
Læringsstøtte:
Øvingslærere vil være til disposisjon for oppgavestøtte.
Pensum:
Ingen obligatorisk lærebok, men anbefalt læringsstøtte i Excel for økonomistudenter, Morten Helbæk, Børre Anton Olsen. Universitetsforlaget. Utgitt 2019.
Anbefalte forkunnskaper:
BUS133 - Excel for økonomer eller tilsvarende nivå. Forutsetter god forståelse av grunnleggende Excel
Vurderingsordning:
Eksamen er en digital hjemmeeksamen og avholdes fredag 24. juni, kl. 0900-1300 i WISEFlow.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:

Ingen kursavgift, kun semesteravgift på kr 470. Mer informasjon om semesteravgift kommer seinere.

Du skal ikke betale semesteravgift til flere institusjoner i samme semester. Har du betalt semesteravgift for våren 2022 til en annen utdanningsinstitusjon, kan du laste opp kvitteringen på betalt avgift når du melder deg på et av våre kurs.

Løpende påmelding, "førstemann til mølla".

Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:

Generell studiekompetanse.


Mangler du generell studiekompetanse kan du søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse.Ferdig utfylt realkompetansesøknad med vedlagt dokumentasjon må lastes opp ved påmelding. For nærmere informasjon, se Generell studiekompetanse/realkompetanse | NMBU


BUS234F kan velges av studenter som har opptak og studierett til hhv. "Digitale økonomiemner" (EE-DIGØK) og "Årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse" (KVU-BEDØK). Studenter med annen studierett ved NMBU kan melde seg til emnekoden BUS234.

Overlapp:
-
Undervisningstid:
Undervisningen starter mandag 30. mai. Det er undervisning mandager, onsdager og fredager fra kl. 0815- 1000 i ukene 22, 23, 24 og mandag og onsdag i uke 25. I tillegg skal deltakerne bruke tid på oppgaveløsning mellom forelesningene med oppgavestøtte fra øvingslærer(e). Kurset er på fulltid og det er viktig at deltaker setter av nok tid til gjennomføring.
Eksamensdetaljer: Skriftlig hjemmeeksamen: Bokstavkarakterer