Course code BUS234F

BUS234F Excel for viderekommende – effektive modeller for økonomisk virksomhetsstyring - Nettversjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Øystein Dahl
Medvirkende: Øystein Dahl
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Nettstudier
Emnets innhold:

Kurset fokuserer på utvikling og oppbygging av modeller til bruk i vanlig forretningsdrift. Eksempler er modeller for investering, produktkalkyler, budsjettering, kostnadsfordeling, personalrapportering.

Det forutsettes gode grunnleggende ferdigheter i Excel. Det legges mindre vekt på ren Excel-opplæring, og mer på praktisk bruk av Excel til å støtte en hverdag som økonom, fra datainnhenting, bearbeiding til presentasjon

Det gis grundig opplæring i oppslags- og referanseformler, bruk av forskyvning() og indirekte(), og behandling av ustrukturerte data ved hjelp av avansert oppbygging av tekst-formler.

Videre vil det være fordypning i bruk av pivot-tabeller for hurtig og presis databehandling. Vi tar for oss forskjellige typer grafer, og kombinasjon av grafer og kobling med dynamiske bilder.

Det gis en grunnleggende innføring i bruk og oppbygging av makroer (det er imidlertid ikke et kurs i makroprogrammering).

Læringsutbytte:
  • Kunne håndtere større datamengder og gjøre dem om til forståelig og håndterlig informasjon
  • Kunne lage modeller som effektivt lar seg oppdatere periodisk
  • Kunne lage gode presentasjoner av data
  • Kunne effektivt håndtere ekstern informasjon inn i egne Excel-modeller
  • Kunne bruke formler effektiv - fokus på oppslagsformler, tekst og logikk
  • Kjenne til bruk av makroer
Læringsaktiviteter:
Forelesninger på campus som blir streamet via Zoom. Alt blir lagt ut som opptak på læringsplattformen Canvas. Dersom du ikke kan følge zoom-forelesningene direkte kan du se dem i etterkant.
Læringsstøtte:
Øvingslærere vil være til disposisjon for oppgavestøtte.
Pensum:
Ingen obligatorisk lærebok, men anbefalt læringsstøtte i Excel for økonomistudenter, Morten Helbæk, Børre Anton Olsen. Universitetsforlaget. Utgitt 2019.
Anbefalte forkunnskaper:
BUS133/BUS133F Excel for økonomer eller tilsvarende nivå. Forutsetter god forståelse av grunnleggende Excel
Vurderingsordning:
3 timers hjemmeeksamen
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:

Generell studiekompetanse.

Overlapp:
5 studiepoeng overlapp med BUS234.
Undervisningstid:
Undervisning i tre uker. 2 dobbelttimer to dager i uken  Oppgaveløsning mellom forelesningene med oppgavestøtte fra øvingslærer(e).
Eksamensdetaljer: Skriftlig hjemmeeksamen: Bestått/ Ikke bestått