Course code BUS230

BUS230 Operasjonsanalyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Marie Gotteberg Steen
Medvirkende: Ole Gjølberg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Operasjonsanalyse er en tilnærming til beslutningstaking som anvender utstrakt bruk av kvantitative metoder. Kurset har som mål å introdusere studentene til anvendelse av kvantitative teknikker på problemer hvor modeller fanger problemstrukturen, og bruker dem til å optimere beslutningsutfall. De viktigste metodene som behandles er lineær programmering inkludert grafisk analyse og sensitivitetsanalyse, ulike klasser av nettverksmodeller, heltalls/binær programmering, ikke-lineær programmering, målprogrammering, kø-teori og prognosemodeller. Det brukes en kombinasjon av forelesninger med gjennomgang av eksempler, og dataøvelser for å demonstrere hvordan utvikling i datakraft har gjort disse teknikkene mer tilgjengelig for ledere, og hvordan teknikkene kan anvendes i en lang rekke ulike situasjoner. Disse grove målene er koblet til en rekke eksplisitte læringsmål angitt nedenfor.
Læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene skal ved fullført kurs være i stand til å:

  • diskutere praktisk bruk av teknikken som er gjennomgått 
  • bruke modelleringsteknikker som er gjennomgått til å strukturere ledelsesproblemer
  • løse modeller som er bygget ved hjelp av teknikkene som er gjennomgått
  • demonstrere at de kan identifisere hvilke av de gjennomgåtte teknikkene som er mest hensiktsmessig å bruke for et gitt ledelsesproblem
  • demonstrere at de kan tolke resultatene av sin analyse av et ledelsesproblem

Ferdigheter

Studentene skal ved fullført kurs:

  • være i stand til å demonstrere at de kan bygge og analysere en modell av et ledelsesproblem
  • være i stand til å demonstrere sine evner til å anvende sine datakunnskaper for å understøtte sin analyse av et ledelsesproblem  
  • ha utviklet sine kvantitative ferdigheter og modelleringsferdigheter
Læringsaktiviteter:

Forelesninger (2 timer/uke) med integrert bruk av IKT, spesielt bruk av regneark, for å gjennomgå ulike modeller interaktivt i klassen.

PC-lab undervisning (2 timer/uke) hvor studentene deles inn i grupper.

Læringsstøtte:
Foreleser har ingen fast treffetid, men er tilgjengelig for faglig veiledning gjennom e-post og telefon, samt for besøk på kontoret etteravtale gjennom hele semesteret. Hjelpelærene er også tilgjengelig for faglig veiledning etter avtale.
Pensum:
Deler av Hillier, F. S. and M. S. Hillier, 6. edition: "Introduction to Management Science", eller tilsvarende bok. 
Forutsatte forkunnskaper:
Innføringsemner i matematikk, statistikk og mikroøkonomi (ECN102/MATH100, STAT100, ECN110)
Anbefalte forkunnskaper:
BUS133 (Grunnleggende kurs i Excel).
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske aktiviteter, minimum 9 av 12 innleveringer (eller 75%) må bestås. Obligatoriske aktiviteter er gyldig til og med året etter at de er godkjent.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen (3,5 timer) teller 100%. 
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse (GSK)
Undervisningstid:
Forelesninger: 26 timer (2 timer per uke). Øvinger/PC-lab: 26 timer (2 timer per uke)
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer