Course code BUS230

BUS230 Operasjonsanalyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Marie Gotteberg Steen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Operasjonsanalyse er en tilnærming til beslutningstaking som anvender utstrakt bruk av kvantitative metoder. Kurset har som mål å introdusere studentene til anvendelse av kvantitative teknikker på problemer hvor modeller fanger problemstrukturen, og bruker dem til å optimere beslutningsutfall. Det brukes en kombinasjon av forelesninger med gjennomgang av eksempler, og dataøvelser for å demonstrere hvordan utvikling i datakraft har gjort disse teknikkene mer tilgjengelig for ledere, og hvordan teknikkene kan anvendes i en lang rekke ulike situasjoner. Disse grove målene er koblet til en rekke eksplisitte læringsmål angitt nedenfor.
Læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene skal ved fullført kurs være i stand til å:

  • diskutere praktisk bruk av teknikken som er gjennomgått 
  • bruke modelleringsteknikker som er gjennomgått til å strukturere ledelsesproblemer
  • løse modeller som er bygget ved hjelp av teknikkene som er gjennomgått
  • demonstrere at de kan identifisere hvilke av de gjennomgåtte teknikkene som er mest hensiktsmessig å bruke for et gitt ledelsesproblem
  • demonstrere at de kan tolke resultatene av sin analyse av et ledelsesproblem

Ferdigheter

Studentene skal ved fullført kurs:

  • være i stand til å demonstrere at de kan bygge og analysere en modell av et ledelsesproblem
  • være i stand til å demonstrere sine evner til å anvende sine datakunnskaper for å understøtte sin analyse av et ledelsesproblem  
  • ha utviklet sine kvantitative ferdigheter og modelleringsferdigheter
Læringsaktiviteter:
Forelesninger (2 timer/uke) med integrert bruk av IKT, spesielt bruk av regneark, for å gjennomgå ulike modeller interaktivt i klassen. PC-lab undervisning (2 timer/uke) hvor studentene deles inn i grupper. Det gjennomgås ulike oppgaver hver uke og studentene jobber med disse under veiledning. I tillegg oppfordres studentene til å jobbe med ulike typer oppgaver i læreboka.
Læringsstøtte:
Foreleser har ingen fast treffetid, men ertilgjengelig forfaglig veiledning gjennom e-post og telefon, samt forbesøk på kontoret etteravtale gjennom hele semesteret. Hjelpelærene erogså tilgjengelig forfaglig veiledning etteravtale.
Pensum:
Deler av Hillier, F. S. and M. S. Hillier, 5. edition: "Introduction to Management Science", eller tilsvarende bok. 
Forutsatte forkunnskaper:
Innføringskurs i matematikk, statistikk og mikroøkonomi (MATH100, STAT100, ECN110)
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske aktiviteter, minimum 9 av 12 innleveringer (eller 75%) må bestås. Obligatoriske aktiviteter er gyldig til og med året etter at de er godkjent.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen (3,5 time) teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor fra Norges Handelshøyskole som har lang erfaring i undervisning av tilsvarende kurs der. Sensor er aktivt med på å gå gjennom og kommentere forslag til eksamensoppgaver. Dette er med på å legitimere og kvalitetssikre fagområdet i forhold til tilsvarende fagområde ved en ledende høyskole innen faget.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
2 timer forelesninger og 2 øvingstimer pr. uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått