Course code BUS230

BUS230 Operasjonsanalyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Marie Gotteberg Steen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Innhold: Introduksjon til modeller og modellering, bruk av regneark til kvantitative beslutningsmodeller, lineær programmering, heltallsprogrammering, nettverksmodeller, ikke-lineær programmering, målprogrammering.
Læringsutbytte:
Å gi studentene et solid grunnlag for å bruke viktige kvantitative beslutningsmetoder, hvor lineær programmering vil være den mest sentrale, for å løse økonomiske problemer. Hovedvekten på kurset vil bli lagt på formulering og løsning av ulike problemer. Videre vil økonomiske tolkninger av resultatene være sentrale. Det blir lagt vekt på å diskutere styrker og svakheter med de ulike metodene, og det faktum at modeller alltid vil være en forenkling av virkeligheten. Kurset vil i en viss grad bli vinklet mot problemstillinger knyttet mot landbruk og naturressursforvaltning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger (2 timer/uke) med integrert bruk av IKT, spesielt bruk av regneark, for å gjennomgå ulike modeller interaktivt i klassen. PC-lab undervisning (2 timer/uke) hvor studentene deles inn i grupper. Det gjennomgås ulike oppgaver hver uke og studentene jobber med disse under veiledning. I tillegg oppfordres studentene til å jobbe med ulike typer oppgaver i læreboka.
Læringsstøtte:
Foreleser har ingen fast treffetid, men ertilgjengelig forfaglig veiledning gjennom e-post og telefon, samt forbesøk på kontoret etteravtale gjennom hele semesteret. Hjelpelærene erogså tilgjengelig forfaglig veiledning etteravtale.
Pensum:
Deler av Hillier, F. S. and M. S. Hillier, 2. edition: \"Introduction to Management Science\", eller tilsvarende bok. Kompendium med utvalgt materiale fra en del andre lærebøker.
Forutsatte forkunnskaper:
Innføringskurs i matematikk, statistikk og mikroøkonomi.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske aktiviteter, min. 7 av 10 innleveringer må bestås
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor fra Norges Handelshøyskole som har lang erfaring i undervisning av tilsvarende kurs der. Sensor er aktivt med på å gå gjennom og kommentere forslag til eksamensoppgaver. Dette er med på å legitimere og kvalitetssikre fagområdet i forhold til tilsvarende fagområde ved en ledende høyskole innen faget.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer - forelesninger,  øvelser og egeninnsats
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
BUS231 - 10 stp, BUS232 - 5 stp.
Undervisningstid:
2 timer forelesninger og 2 øvingstimer pr. uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått