Course code BUS230

BUS230 Operasjonsanalyse

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Marie Gotteberg Steen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Emnets innhold:
Operasjonsanalyse er en tilnærming til beslutningstaking som anvender utstrakt bruk av kvantitative metoder. Kurset har som mål å introdusere studentene til anvendelse av kvantitative teknikker på problemer hvor modeller fanger problemstrukturen, og bruker dem til å optimere beslutningsutfall. Det brukes en kombinasjon av forelesninger med gjennomgang av eksempler, og dataøvelser for å demonstrere hvordan utvikling i datakraft har gjort disse teknikkene mer tilgjengelig for ledere, og hvordan teknikkene kan anvendes i en lang rekke ulike situasjoner. Disse grove målene er koblet til en rekke eksplisitte læringsmål angitt nedenfor.
Læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene skal ved fullført kurs være i stand til å:

  • diskutere praktisk bruk av teknikken som er gjennomgått 
  • bruke modelleringsteknikker som er gjennomgått til å strukturere ledelsesproblemer
  • løse modeller som er bygget ved hjelp av teknikkene som er gjennomgått
  • demonstrere at de kan identifisere hvilke av de gjennomgåtte teknikkene som er mest hensiktsmessig å bruke for et gitt ledelsesproblem
  • demonstrere at de kan tolke resultatene av sin analyse av et ledelsesproblem

Ferdigheter

Studentene skal ved fullført kurs:

  • være i stand til å demonstrere at de kan bygge og analysere en modell av et ledelsesproblem
  • være i stand til å demonstrere sine evner til å anvende sine datakunnskaper for å understøtte sin analyse av et ledelsesproblem  
  • ha utviklet sine kvantitative ferdigheter og modelleringsferdigheter
Læringsaktiviteter:

Forelesninger (2 timer/uke) med integrert bruk av IKT, spesielt bruk av regneark, for å gjennomgå ulike modeller interaktivt i klassen.

PC-lab undervisning (2 timer/uke) hvor studentene deles inn i grupper.

Læringsstøtte:
Foreleser har ingen fast treffetid, men er tilgjengelig for faglig veiledning gjennom e-post og telefon, samt for besøk på kontoret etteravtale gjennom hele semesteret. Hjelpelærene er også tilgjengelig for faglig veiledning etter avtale.
Pensum:
Deler av Hillier, F. S. and M. S. Hillier, 6. edition: "Introduction to Management Science", eller tilsvarende bok. 
Forutsatte forkunnskaper:
Innføringsemner i matematikk, statistikk og mikroøkonomi (ECN102/MATH100, STAT100, ECN110)
Anbefalte forkunnskaper:
BUS133 (Grunnleggende kurs i Excel).
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske aktiviteter, minimum 9 av 12 innleveringer (eller 75%) må bestås. Obligatoriske aktiviteter er gyldig til og med året etter at de er godkjent.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen (3,5 time) teller 100%. 
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger: 26 timer (2 timer per uke). Øvinger/PC-lab: 26 timer (2 timer per uke)
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bestått / Ikke bestått