Course code BUS216

BUS216 Årsregnskap - spesielle regnskapsemner

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Nils Sanne
Medvirkende: Tonny Stenheim
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
 Konsernregnskap. Egenkapitalmetoden for investering i tilknyttet selskap. Årsregnskap etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Utviklingstrekk i norsk regnskapsutvikling. 
Læringsutbytte:
Studentene skal få en fordypning i mer spesielle regnskapsproblemstillingene
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og caseløsning
Læringsstøtte:
 Pedersen, Schwencke, Haugen, Baksaas: Årsregnskapet i teori og praksis 2018.
Pensum:
Schwencke, Haugen, Baksaas, Stenheim og Avlesen-Østli: "Årsregnskapet i teori og praksis 2017". Utgitt i 2018 av Gyldendal Akademisk Forlag. Pensum er kapittel 2,3,8,10,11,20,40,44
Forutsatte forkunnskaper:
BUS100/INN200. BUS110 og BUS215
Obligatorisk aktivitet:
Caseløsninger/oppgave. Obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet tilbys.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen (3,5 timer), som teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 hours
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
24 timer intensivundervisning
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: Bestått / Ikke bestått