Course code BUS216

BUS216 Årsregnskap - spesielle regnskapsemner

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Nils Sanne
Medvirkende: Hans Robert Schwencke
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
 Konsernregnskap. Egenkapitalmetoden for investering i tilknyttet selskap. Årsregnskap etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Utviklingstrekk i norsk regnskapsutvikling. 
Læringsutbytte:
Studentene skal få en fordypning i mer spesielle regnskapsproblemstillingene
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og caseløsning
Læringsstøtte:
 Pedersen, Schwencke, Haugen, Baksaas: Årsregnskapet i teori og praksis 2014.
Pensum:
 Pedersen, Schwencke, Haugen, Baksaas: Årsregnskapet i teori og praksis 2014.  Kapittel 5,7,8,17,37,40 og 44
Forutsatte forkunnskaper:
BUS100. BUS110 og BUS215
Obligatorisk aktivitet:
Caseløsninger/oppgave
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen (3,5 timer).
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 hours
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
24 timer intensivundervisning
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: Bestått / Ikke bestått