Course code BUS215

Emneansvarlige: Nils Sanne
Medvirkende: Roy Kristen Kristensen, Jørgen Skaarød Eilertsen, Bent Joar Wang
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Lover og regler. Kvalitetskrav og regnskapsprinsipper. Balansepostene. Resultatregnskapspostene. Noter til regnskapet. Kontantstrømoppstilling.
Læringsutbytte:
Formålet med faget er å gi studentene en fordypning i de viktigste problemene knyttet til utarbeiding av årsregnskap i for aksjeselskaper.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og kollokvier
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Huneide, Pedersen, Schwencke, Haugen: Årsregnskapet i teori og praksis 2014 (siste utgave)
Forutsatte forkunnskaper:
BUS100, BUS110
Vurderingsordning:
-
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
4 timer forelesninger pr uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått