Course code BUS215

BUS215 Årsregnskap

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Nils Sanne
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Lover og regler. Kvalitetskrav og regnskapsprinsipper. Balansepostene. Resultatregnskapspostene. Noter til regnskapet. Kontantstrømoppstilling.
Læringsutbytte:
Formålet med faget er å gi studentene en fordypning i de viktigste problemene knyttet til utarbeiding av årsregnskap i for aksjeselskaper.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og kollokvier
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Huneide, Pedersen, Schwencke, Haugen: Årsregnskapet i teori og praksis 2014 (siste utgave)
Forutsatte forkunnskaper:
Bestått BUS100, BUS110
Vurderingsordning:
-
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
300 timer, hvorav 4 timer forelesninger pr uke
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått