Detaljer om emnet BUS210

BUS210 Driftsregnskap og budsjettering

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2017 .

Emneansvarlige: Atle Guttorm Guttormsen
Medvirkende: Kari Anne Fange
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
  • Driftsregnskapet basert på Normalkost
  • Standardkostregnskapet
  • Analyser, oppfølging og kontroll
  • Fleksibelt budsjett
  • Aktivitetsbasert kalkulasjon
  • Lønnsomhetsanalyser og relevante bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer
  • Budsjetteringsprosessen
  • Fastsettelse av budsjettmål
  • Hoved- og delbudsjetter
  • Budsjettoppfølging og prestasjonsmåling
Læringsutbytte:
Emnet skal gi den dybdekunnskapen som skal til for å gjøre studentene i stand til å utarbeide budsjetter og følge opp driften gjennom utarbeidelse av driftsregnskap basert på ulike metoder, samt utføre nødvendige beregninger og analyser av driftsutviklingen. Studentene skal kunne bruke budsjettene og driftsregnskapene aktivt i økonomisk styring, kalkulasjon, kostnadskontroll og oppfølging.
Læringsaktiviteter:
Forelesinger og øvelser med lærer til stede.
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Hoff, Kjell Gunnar: Økonomistyring 2, Universitetsforlaget 2015. Hoff, Kjell Gunnar, Hoff, Jan Erik: Arbeidsbok til Økonomistyring. Oppgaver og løsningsforslag, Universitetsforlaget 2015. 

Kan bli aktuelt med andre bøker, samt enkelte artikler. 

Forutsatte forkunnskaper:
Studentene må ha tatt BUS100. Det anbefales også at studentene har kunnskap innen finansregnskap tilsvarende BUS110.
Obligatorisk aktivitet:
Det er to innleveringsoppgaver. Innleveringsoppgavene blir evaluert med godkjent/ikke godkjent. Obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet gis.
Vurderingsordning:
En avsluttende eksamen, varighet 3,5 timer. Denne teller 100 %. 
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
4 timer forelesning og 2 timer oppgaveløsning per uke.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått