Course code BUS210

BUS210 Driftsregnskap og budsjettering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Atle Guttorm Guttormsen
Medvirkende: Kari Anne Fange
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
  • Driftsregnskapet basert på Normalkost
  • Standardkostregnskapet
  • Analyser, oppfølging og kontroll
  • Fleksibelt budsjett
  • Aktivitetsbasert kalkulasjon
  • Lønnsomhetsanalyser og relevante bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer
  • Budsjetteringsprosessen
  • Fastsettelse av budsjettmål
  • Hoved- og delbudsjetter
  • Budsjettoppfølging og prestasjonsmåling
Læringsutbytte:
Emnet skal gi den dybdekunnskapen som skal til for å gjøre studentene i stand til å utarbeide budsjetter og følge opp driften gjennom utarbeidelse av driftsregnskap basert på ulike metoder, samt utføre nødvendige beregninger og analyser av driftsutviklingen. Studentene skal kunne bruke budsjettene og driftsregnskapene aktivt i økonomisk styring, kalkulasjon, kostnadskontroll og oppfølging.
Læringsaktiviteter:
Forelesinger og øvelser med lærer til stede.
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Hoff, Kjell Gunnar: Økonomistyring 2, Universitetsforlaget 2015. Hoff, Kjell Gunnar, Hoff, Jan Erik: Arbeidsbok til Økonomistyring. Oppgaver og løsningsforslag, Universitetsforlaget 2015. 

Kan bli aktuelt med andre bøker, samt enkelte artikler. 

Forutsatte forkunnskaper:
Studentene må ha tatt BUS100. Det anbefales også at studentene har kunnskap innen finansregnskap tilsvarende BUS110.
Obligatorisk aktivitet:
Det er to innleveringsoppgaver. Innleveringsoppgavene blir evaluert med godkjent/ikke godkjent. Obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet gis.
Vurderingsordning:
En avsluttende eksamen, varighet 3,5 timer. Denne teller 100 %. 
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
4 timer forelesning og 2 timer oppgaveløsning per uke.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått