Course code BUS210

BUS210 Driftsregnskap og budsjettering

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Karl Jens Fredrik Bengtsson
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Driftsregnskapet basert på Normalkost Standardkostregnskapet Analyser, oppfølging og kontroll Fleksibelt budsjett Aktivitetsbasert kalkulasjon Lønnsomhetsanalyser og relevante bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer Budsjetteringsprosessen Fastsettelse av budsjettmål Hoved- og delbudsjetter Budsjettoppfølging og prestasjonsmåling.
Læringsutbytte:
Emnet skal gi den dybdekunnskapen som skal til for å gjøre studentene i stand til å utarbeide budsjetter og følge opp driften gjennom utarbeidelse av driftsregnskap basert på ulike metoder, samt utføre nødvendige beregninger og analyser av driftsutviklingen. Studentene skal kunne bruke budsjettene og driftsregnskapene aktivt i økonomisk styring, kalkulasjon, kostnadskontroll og oppfølging. Obligatoriske aktiviteter: En obligatorisk innleveringsoppgave med to delinnleveringer som må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Læringsaktiviteter:
Forelesinger og øvelser med lærer til stede.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Hoff, Kjell Gunnar: Driftsregnskap og budsjettering, Universitetsforlaget 2010. Hoff, Kjell Gunnar, Hoff, Jan Erik: Arbeidsbok til Driftsregnskap og budsjettering. Oppgaver og løsningsforslag, Universitetsforlaget 2010.
Forutsatte forkunnskaper:
Studentene må ha tatt BUS100. Det anbefales også at studentene har kunnskap innen finansregnskap tilsvarende BUS110.
Obligatorisk aktivitet:
Innleveringsoppgave med to delinnleveringer.
Vurderingsordning:
En avsluttende eksamen, varighet 3,5 timer. Denne teller 100 %.  En eventuell kontinuasjonseksamen arrangeres som en 3,5 timers eksamen som teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Driftsregnskapet basert på Normalkost Standardkostregnskapet Analyser, oppfølging og kontroll Fleksibelt budsjett Aktivitetsbasert kalkulasjon Lønnsomhetsanalyser og relevante bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer Budsjetteringsprosessen Fastsettelse av budsjettmål Hoved- og delbudsjetter Budsjettoppfølging og prestasjonsmåling.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
BUS200, 2 stp
Undervisningstid:
4 timer forelesning og 2 timer oppgaveløsning per uke.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått