Course code BUS210

BUS210 Driftsregnskap og budsjettering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Karl Jens Fredrik Bengtsson
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Driftsregnskapet basert på Normalkost Standardkostregnskapet Analyser, oppfølging og kontroll Fleksibelt budsjett Aktivitetsbasert kalkulasjon Lønnsomhetsanalyser og relevante bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer Budsjetteringsprosessen Fastsettelse av budsjettmål Hoved- og delbudsjetter Budsjettoppfølging og prestasjonsmåling.
Læringsutbytte:
Emnet skal gi den dybdekunnskapen som skal til for å gjøre studentene i stand til å utarbeide budsjetter og følge opp driften gjennom utarbeidelse av driftsregnskap basert på ulike metoder, samt utføre nødvendige beregninger og analyser av driftsutviklingen. Studentene skal kunne bruke budsjettene og driftsregnskapene aktivt i økonomisk styring, kalkulasjon, kostnadskontroll og oppfølging. Obligatoriske aktiviteter: En obligatorisk innleveringsoppgave med to delinnleveringer som må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Læringsaktiviteter:
Forelesinger og øvelser med lærer til stede.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Hoff, Kjell Gunnar: Driftsregnskap og budsjettering, Universitetsforlaget 2010. Hoff, Kjell Gunnar, Hoff, Jan Erik: Arbeidsbok til Driftsregnskap og budsjettering. Oppgaver og løsningsforslag, Universitetsforlaget 2010.
Forutsatte forkunnskaper:
Studentene må ha tatt BUS100. Det anbefales også at studentene har kunnskap innen finansregnskap tilsvarende BUS110.
Obligatorisk aktivitet:
Innleveringsoppgave med to delinnleveringer.
Vurderingsordning:
En avsluttende eksamen, varighet 3,5 timer. Denne teller 100 %.  En eventuell kontinuasjonseksamen arrangeres som en 3,5 timers eksamen som teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Driftsregnskapet basert på Normalkost Standardkostregnskapet Analyser, oppfølging og kontroll Fleksibelt budsjett Aktivitetsbasert kalkulasjon Lønnsomhetsanalyser og relevante bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer Budsjetteringsprosessen Fastsettelse av budsjettmål Hoved- og delbudsjetter Budsjettoppfølging og prestasjonsmåling.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
BUS200, 2 stp
Undervisningstid:
4 timer forelesning og 2 timer oppgaveløsning per uke.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått