Course code BUS134-B

BUS134-B Excel i økonomisk virksomhetsstyring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Øystein Dahl
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen. 8 ukers undervisning i periode 1, uke 5-12.
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: Kun tilgjengelig for studenter på Årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse
Undervises hvor?: Nettstudier
Emnets innhold:

Emnet gir en grunnleggende innføring i Microsoft Excel, som er et viktig dataverktøy for økonomer. Etter at studentene har fått grunnleggende ferdighet i Excel fokuseres det på bruk av Excel som et verktøy for økonomisk virksomhetsstyring. 

Grunnleggende opplæring i bruk av formler, funksjoner og tabeller.  

Det gis innføring i grunnleggende prinsipper og metoder for økonomisk virksomhetsstyring og demonstrasjoner og praktiske øvinger i å lage modeller for dette.  

Presentasjon av modeller med bruk av formatering og grafikk. Analyse og behandling av data, inkludert eksterne data, med sortering, filtrering og bruk av pivot-tabell. 

Læringsutbytte:

Kunnskap 

Kandidaten har: 

  • kjennskap til strukturen i Microsoft Excel 
  • kjennskap til strukturering av økonomistyringsmodeller i Excel 

Kandidaten kan: 

  • sette opp grunndata for bruk i en modell - registrere, lime inn og importere data 
  • strukturere grunndata - tilpasse formater, kvalitetssikre, justere, navnebruk 
  • analysere data - fire regnearter, enkel statistikk, sortere
  • presentere data - formatere, tilpasse og lage grafer 

Ferdigheter

Kandidaten kan:

  • utvikle effektive og strukturerte Excel-modeller for økonomisk virksomhetsstyring 
  • arbeide effektivt med Excel 
Læringsaktiviteter:

Digitale forelesninger (video, ikke strømming).  4-5 timer forelesninger pr uke. 2 øvingsoppgaver pr uke, tilpasset ukens forelesninger. 2 sesjoner à 2 timer med hjelp til øvingsoppgavene tilbys pr uke. Øvingstimene foregår parallelt i klasserom og digitalt, og er ikke obligatoriske. 

Studentene vil få tilgang til nettressurser på Canvas.

Læringsstøtte:
Canvas
Pensum:
Ingen obligatorisk lærebok, men anbefalt læringsstøtte i Excel for økonomistudenter, Morten Helbæk, Børre Anton Olsen. Universitetsforlaget. Utgitt 2019.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Ukentlig flervalgsoppgave. Studentene må svare riktig på over 50 % på minst 2/3 av flervalgsoppgavene for å kunne avlegge eksamen.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig hjemmeeksamen teller 100 %.  Varighet: 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
Merknader:
Emnet er kun tilgjengelig for studenter tatt opp til Årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse.
Normert arbeidsmengde:
187,5 timer
Opptakskrav:

Generell studiekompetanse (GSK)

Studierett KVU-BEDØK

Overlapp:
Kurset overlapper 5 studiepoeng med emnet BUS133/BUS133F Excel for økonomer.
Undervisningstid:
4-5 timer forelesning og 2 ganger 2 timer øvinger per uke. Undervisningsperiode på 8 uker. 
Eksamensdetaljer: Skriftlig hjemmeeksamen: Bestått/ Ikke bestått