Course code BUS133F

BUS133F Excel for økonomer - Nettversjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Øystein Dahl
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2021-2022
Undervises hvor?: Nettstudier
Emnets innhold:

Emnet gir en grunnleggende innføring i Microsoft Excel, som er et viktig dataverktøy for økonomer. Et viktig mål med emnet er også at studentene kan bruke Excel i forbindelse med andre emner i studiet.

Demonstrasjoner og praktiske øvinger i oppbygging og strukturering av modeller med bruk av formler, funksjoner og tabeller. Presentasjon av modeller med bruk av formatering og grafikk. Analyse og behandling av data, inkl. eksterne data, med sortering, filtrering og bruk av pivot-tabell.

Demonstrasjoner og praktiske øvinger i å lage enkle økonomimodeller. 

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten har:

 • kjennskap til de ulike komponentene i Excel  

Kandidaten kan:

 • bruke Excels hjelpeverktøy
 • lage, lagre og åpne Excel arbeidsbøker
 • legge inn data i celler
 • formattere celler
 • lage formler og bruke Excel-funksjoner
 • kopiere data og formler
 • lage ulike typer grafer og diagrammer basert på numeriske data
 • lage enkle økonomiske modeller
 • sortere og filtrere data
 • bahandle data fra eksterne kilder
 • bruke excels innebygde tabellfunksjon
 • lage pivot-tabeller

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • utvikle effektive og strukturerte Excel-modeller
 • arbeide raskt med Excel
Læringsaktiviteter:

Alle forelesning gis på forhåndsinnspilte videoer. 

Videoene er 5-30 minutter lange og gruppes ukevis. Til hver uke hører det ukesoppgaver og en quiz. 

Studentene tilbys øvingstimer (2 timer) med læringsassistenter. Øvingstimene gjennomføres digitalt.

Pensum:
Ingen obligatorisk lærebok. men anbefalt læringsstøtte i "Excel for økonomistudenter", Morten Helbæk, Børre Anton Olsen. Universitetsforlaget. Utgitt 2019.
Obligatorisk aktivitet:

Ukentlig quiz. 

Studentene må ha fått over 50 % rett på minst 2/3 av quizene for å få godkjent kravet til obligatorisk aktivitet

Vurderingsordning:
3 timer, hjemmeeksamen, på excel, med alle hjelpemidler
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse (GSK).
Overlapp:
5 studiepoeng overlapp mot BUS133 og BUS134-B.
Undervisningstid:

Alle forelesning gis på forhåndsinnspilte videoer. 

Videoene er 5-30 minutter lange og gruppes ukevis. Til hver uke hører det ukesoppgaver og en quiz. 

Studentene tilbys øvingstimer (2 timer) med læringsassistenter. Øvingstimene gjennomføres digitalt.

Eksamensdetaljer: Skriftlig hjemmeeksamen: Bestått/ Ikke bestått