Detaljer om emnet BUS133

BUS133 Excel for økonomer

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Stig Aleksander Aune
Medvirkende: Øystein Dahl
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Emnets innhold:

Emnet gir en grunnleggende innføring i Microsoft Excel, som er et viktig dataverktøy for økonomer. Et viktig mål med emnet er også at studentene kan bruke Excel i forbindelse med andre emner i studiet.

Demonstrasjoner og praktiske øvinger i oppbygging og strukturering av modeller med bruk av formler, funksjoner og tabeller. Presentasjon av modeller med bruk av formatering og grafikk. Analyse og behandling av data, inkl. eksterne data, med sortering, filtrering og bruk av pivot-tabell.

Demonstrasjoner og praktiske øvinger i å lage enkle økonomimodeller. II den utstrekning det lar seg gjøre vil det jobbes med modeller for å behandle problemstillinger fra andre emner for studentene.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten har:

 • kjennskap til de ulike komponentene i Excel  

Kandidaten kan:

 • bruke Excels hjelpeverktøy
 • lage, lagre og åpne Excel arbeidsbøker
 • legge inn data i celler
 • formattere celler
 • lage formler og bruke Excel-funksjoner
 • kopiere data og formler
 • lage ulike typer grafer og diagrammer basert på numeriske data
 • lage enkle økonomiske modeller
 • sortere og filtrere data
 • importere data fra eksterne kilder
 • lage pivot-tabeller

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • utvikle effektive og strukturerte Excel-modeller
 • arbeide raskt med Excel
Læringsaktiviteter:
Forelesninger med presentasjon av Excel. Øvinger på datalab.
Pensum:
Excel for økonomistudenter, Morten Helbæk, Børre Anton Olsen. Universitetsforlaget. Utgitt 2019.
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må levere og få godkjent minst én innleveringsoppgave. Godkjent obligatorisk aktivitet er en betingelse for å gå opp til eksamen og er gyldig i to år.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen teller 100 %.  Varighet: 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
2 timer forelesning og 2 timer øvinger per uke, totalt cirka 52 timer undervisning.
Eksamensdetaljer: :