Course code BUS133

BUS133 Excel for økonomer

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Kolbjørn Christoffersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Emnets innhold:

Emnet gir en grunnleggende innføring i Microsoft Excel, som er et viktig dataverktøy for økonomer. Et viktig mål med emnet er også at studentene kan bruke Excel i forbindelse med andre emner i studiet.

Demonstrasjoner og praktiske øvinger i bruk av formler og funksjoner, celleformattering, grafikk, datatabeller, sortering og filtrering, pivottabell, import av eksterne data, målsøking, optimering og makroer.

Demonstrasjoner og praktiske øvinger i å lage enkle kalkyler og beregne renter, betalingsstrømmer, nåverdi og internrente.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten har:

 • kjennskap til de ulike komponentene i Excel

Kandidaten kan:

 • bruke Excels hjelpeverktøy
 • lage, lagre og åpne Excel arbeidsbøker
 • legge inn data i celler
 • formattere celler
 • lage formler og bruke Excel-funksjoner
 • kopiere data og formler
 • lage ulike typer diagrammer basert på numeriske data
 • lage enkle økonomiske modeller
 • beregne hvordan ulike forutsetninger påvirker modellenes resultat ved hjelp av datatabell, målsøking og problemløser
 • sortere og filtrere data
 • importere data fra eksterne kilder
 • lage ulike pivot-tabeller
 • lage og tolke enkle makroer

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • utvikle effektive og strukturerte Excel-modeller
 • arbeide raskt med Excel
Læringsaktiviteter:
Forelesninger med presentasjon av Excel. Øvinger på datalab.
Pensum:
Lærebok/håndbok i Excel (vil bli oppgitt ved kursstart).
Forutsatte forkunnskaper:
ECN110 Innføring i mikroøkonomi (kan tas samtidig)
Vurderingsordning:

Hjemmeeksamen med Excel teller 40 %. Varighet 2,75t.

Avsluttende skriftlig eksamen teller 60 %.  Varighet 3t.

På grunn av at emnet har langsgående vurdering blir det bare arrangert eksamen i høstsemesteret. Det blir ikke avholdt ny/utsatt eksamen i vårsemesteret.

Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
2 timer forelesning og 2 timer øvinger per uke, totalt cirka 52 timer undervisning.
Eksamensdetaljer: :