Course code BUS133

BUS133 Excel for økonomer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Kolbjørn Christoffersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet gir en grunnleggende innføring i Microsoft Excel, som er et viktig dataverktøy for økonomer. Et viktig mål med emnet er også at studentene kan bruke Excel i forbindelse med andre emner i studiet.

Demonstrasjoner og praktiske øvinger i bruk av formler og funksjoner, celleformattering, grafikk, datatabeller, sortering og filtrering, pivottabell, import av eksterne data, målsøking, optimering og makroer.

Demonstrasjoner og praktiske øvinger i å lage enkle kalkyler og beregne renter, betalingsstrømmer, nåverdi og internrente.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten har:

 • kjennskap til de ulike komponentene i Excel

Kandidaten kan:

 • bruke Excels hjelpeverktøy
 • lage, lagre og åpne Excel arbeidsbøker
 • legge inn data i celler
 • formattere celler
 • lage formler og bruke Excel-funksjoner
 • kopiere data og formler
 • lage ulike typer diagrammer basert på numeriske data
 • lage enkle økonomiske modeller
 • beregne hvordan ulike forutsetninger påvirker modellenes resultat ved hjelp av datatabell, målsøking og problemløser
 • sortere og filtrere data
 • importere data fra eksterne kilder
 • lage ulike pivot-tabeller
 • lage og tolke enkle makroer

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • utvikle effektive og strukturerte Excel-modeller
 • arbeide raskt med Excel
Læringsaktiviteter:
Forelesninger med presentasjon av Excel. Øvinger på datalab.
Pensum:
Lærebok/håndbok i Excel (vil bli oppgitt ved kursstart).
Forutsatte forkunnskaper:
BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi (kan tas samtidig). ECN110 Innføring i mikroøkonomi (kan tas samtidig)
Vurderingsordning:

Hjemmeeksamen med Excel teller 40 %. Varighet 2,75t.

Avsluttende skriftlig eksamen teller 60 %.  Varighet 3t.

På grunn av at emnet har langsgående vurdering blir det bare arrangert eksamen i høstsemesteret. Det blir ikke avholdt ny/utsatt eksamen i vårsemesteret.

Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
2 timer forelesning og 2 timer øvinger per uke, totalt cirka 52 timer undervisning.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått