Course code BUS133

BUS133 Excel for økonomer

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Kolbjørn Christoffersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Emnets innhold:

Formler og funksjoner i Excel, cellereferanser, formattering, grafikk, datatabell, lister, sortering og filtrering, betinget formattering, datavalidering, pivottabell, databasekoblinger, målsøking og problemløser, makroer.

En detaljert plan for emnet vil bli presentert ved kursstart.

Læringsutbytte:
Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskaper om og ferdigheter i bruk av Excel, som er et viktig dataverktøy for økonomer. Et viktig mål med emnet er at studenten skal ha nytte av å bruke Excel i forbindelse med løsninger av oppgaver senere i studiet og i deres framtidige jobb.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger med presentasjon av Excel. Øvinger på datalab.
Pensum:
Lærebok/håndbok i Excel (vil bli oppgitt ved kursstart).
Forutsatte forkunnskaper:
BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi (kan tas samtidig). ECN110 Innføring i mikroøkonomi (kan tas samtidig)
Vurderingsordning:

Hjemmeeksamen med Excel teller 40 %. Avsluttende skriftlig eksamen teller 60 %.

Hjemmeeksamen blir kun arrangert ved ordinært tidspunkt i undervisningsperioden. Resultatene fra ordinær hjemmeeksamen vektes sammen med resultatet fra ny/utsatt avsluttende skriftlig eksamen for de som melder som opp til ny/utsatt skriftlig eksamen i førstkommende konteperiode.

Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
2 timer forelesning og 2 timer øvinger per uke, totalt cirka 52 timer undervisning.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått