Course code BUS133

BUS133 Excel for økonomer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Kolbjørn Christoffersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Formler og funksjoner i Excel, cellereferanser, formattering, grafikk, datatabell, lister, sortering og filtrering, betinget formattering, datavalidering, pivottabell, databasekoblinger, målsøking og problemløser, makroer.

En detaljert plan for emnet vil bli presentert ved kursstart.

Læringsutbytte:
Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskaper om og ferdigheter i bruk av Excel, som er et viktig dataverktøy for økonomer. Et viktig mål med emnet er at studenten skal ha nytte av å bruke Excel i forbindelse med løsninger av oppgaver senere i studiet og i deres framtidige jobb.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger med presentasjon av Excel. Øvinger på datalab.
Pensum:
Lærebok/håndbok i Excel (vil bli oppgitt ved kursstart).
Forutsatte forkunnskaper:
BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi (kan tas samtidig). ECN110 Innføring i mikroøkonomi (kan tas samtidig)
Vurderingsordning:

Hjemmeeksamen med Excel teller 40 %. Avsluttende skriftlig eksamen teller 60 %.

Hjemmeeksamen blir kun arrangert ved ordinært tidspunkt i undervisningsperioden. Resultatene fra ordinær hjemmeeksamen vektes sammen med resultatet fra ny/utsatt avsluttende skriftlig eksamen for de som melder som opp til ny/utsatt skriftlig eksamen i førstkommende konteperiode.

Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
2 timer forelesning og 2 timer øvinger per uke, totalt cirka 52 timer undervisning.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått