Course code BUS133

BUS133 Excel for økonomer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Øystein Dahl
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet gir en grunnleggende innføring i Microsoft Excel, som er et viktig dataverktøy for økonomer. Et viktig mål med emnet er også at studentene kan bruke Excel i forbindelse med andre emner i studiet.

Demonstrasjoner og praktiske øvinger i oppbygging og strukturering av modeller med bruk av formler, funksjoner og tabeller. Presentasjon av modeller med bruk av formatering og grafikk. Analyse og behandling av data, inkl. eksterne data, med sortering, filtrering og bruk av pivot-tabell.

Demonstrasjoner og praktiske øvinger i å lage enkle økonomimodeller. II den utstrekning det lar seg gjøre vil det jobbes med modeller for å behandle problemstillinger fra andre emner for studentene.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten har:

 • kjennskap til de ulike komponentene i Excel  

Kandidaten kan:

 • bruke Excels hjelpeverktøy
 • lage, lagre og åpne Excel arbeidsbøker
 • legge inn data i celler
 • formattere celler
 • lage formler og bruke Excel-funksjoner
 • kopiere data og formler
 • lage ulike typer grafer og diagrammer basert på numeriske data
 • lage enkle økonomiske modeller
 • sortere og filtrere data
 • bahandle data fra eksterne kilder
 • bruke excels innebygde tabellfunksjon
 • lage pivot-tabeller

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • utvikle effektive og strukturerte Excel-modeller
 • arbeide raskt med Excel
Læringsaktiviteter:

Forelesninger på campus med presentasjon av Excel.

Øvinger på datalab med øvingslærere.

Læringsstøtte:
-
Pensum:
Ingen obligatorisk lærebok, men anbefalt læringsstøtte i Excel for økonomistudenter, Morten Helbæk, Børre Anton Olsen. Universitetsforlaget. Utgitt 2019.
Obligatorisk aktivitet:
Ingen obligatoriske innleveringsoppgaver.
Vurderingsordning:
Avsluttende eksamen (på Campus) gjennomført på Excel, teller 100 %.  Varighet: 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse (GSK)
Overlapp:
5 studiepoeng overlapp med BUS133F og BUS134-B.
Undervisningstid:

2 timer forelesning og 2 timer øvinger per uke, totalt cirka 52 timer undervisning.

Forelesning over samme tema gis to ganger (tirsdag 8.15-10 og tirsdag 10.15-12). Du kan da velge om du vil møte opp på alternativ 1 (8.15-10) eller alternativ 2 (10.15-12). Det er satt opp 6 alternative øvingsgrupper per uke (se timeplan fra Time-Edit), og du velger det tidspunktet som passer best.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer